CLARIN-PL rekrutuje lingwistów i informatyków

Poszukujemy pracowników

 

Konsorcjum CLARIN-PL w najbliższym czasie rozszerzy swoją działalność, co oznacza zwiększone zapotrzebowanie na pracowników. Ponieważ nasze zainteresowania badawczo-rozwojowe dotyczą obszaru przecięcia informatyki i językoznawstwa, poszukujemy głównie pracowników biegłych w tych dwóch dziedzinach. Poniżej znajdują się linki do czterech ogłoszeń (dwa dotyczą informatyków, dwa – lingwistów):

INFORMATYK – ogłoszenie nr 1

INFORMATYK – ogłoszenie nr 2

LINGWISTA – nieaktualne

Praca dla lingwisty – ogłoszenie II

Poszukiwany lingwista do pracy w Konsorcjum CLARIN-PL

 

Poszukujemy osób chętnych do pracy w charakterze lingwisty – anotatora w projekcie realizowanym na Politechnice Wrocławskiej w ramach infrastruktury CLARIN-PL.

Ogłoszenie kierujemy do osób, które:

 1. kończą lub skończyły studia przynajmniej I stopnia w zakresie językoznawstwa polskiego lub dyscypliny pokrewnej,
 2. mają doświadczenie w pracy z tekstem (anotacja, analiza, redakcja etc.),
 3. umiejętnie korzystają z programów komputerowych do pracy z tekstem,
 4. są zainteresowane nabyciem i rozwojem umiejętności technicznych, które mogą być rozwijane w zakresie związanym z pracą (np. język programowania, bazy danych, arkusze kalkulacyjne itp.);
 5. same potrafią definiować swoje zadania w porozumieniu z koordynatorem i konsekwentnie dążyć do ich realizacji.

 

Oferujemy:

 1. uczestnictwo w nowatorskim projekcie w zakresie przetwarzania języka naturalnego,
 2. możliwość nabycia umiejętności technicznych niezbędnych przy pracy analityka danych językowych,
 3. możliwość pogodzenia pracy z doktoratem i życiem osobistym (możliwość uzgodnienia godzin pracy).

 

Korpusy językowe znajdują coraz większe zastosowanie we współczesnych badaniach humanistycznych i społecznych (np. z zakresu leksykografii, literaturoznawstwa, psychologii, czy socjologii).  Anotowane kolekcje tekstów jako zbiory treningowo-testowe są ponadto kluczowymi zasobami dla rozwoju narzędzi do automatycznego przetwarzania języka naturalnego.

 

Zgłoszenie:

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy z koordynatorem lingwistów korpusowych, dr. Marcinem Oleksym: marcin.oleksy@pwr.edu.pl. W mailu prosimy zaznaczyć, jaki wymiar czasu pracy Państwa interesuje. Na zgłoszenia czekamy do 15. 06. 2020r.

 

 

Praca dla lingwisty – ogłoszenie I

Poszukiwany lingwista do pracy w Konsorcjum CLARIN-PL

 

Poszukujemy osób chętnych do pracy w obszarze lingwistyki komputerowej przy projekcie Słowosieć realizowanym na Politechnice Wrocławskiej w ramach infrastruktury CLARIN-PL.

Ogłoszenie kierujemy do osób, które:

– kończą studia II stopnia w zakresie językoznawstwa polskiego i planują studia III stopnia lub też realizują je obecnie;

– posługują się językiem angielskim (a także niemieckim lub hiszpańskim);

– są zainteresowane nabyciem i rozwojem umiejętności technicznych, które mogą być rozwijane w zakresie związanym z pracą (np. język programowania, bazy danych, arkusze kalkulacyjne itp.);

– same potrafią definiować swoje zadania w porozumieniu z koordynatorem i konsekwentnie dążyć do ich realizacji.

Ze swojej strony możemy zaoferować:

– wynagrodzenie na początkowym poziomie 3 200 zł netto (podstawa);

stabilność zatrudnienia przez okres trwania projektu (4 lata);

– możliwość publikacji w renomowanych czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym w zakresie informatyki i językoznawstwa;

– możliwość pogodzenia pracy z doktoratem i życiem osobistym (możliwość uzgodnienia godzin pracy);

– uczestnictwo w nowatorskich projektach w zakresie przetwarzania języka naturalnego;

– możliwość nabycia umiejętności technicznych niezbędnych przy pracy analityka danych językowych.

 

Słowosieć (ang. plWordNet, zob. http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/) jest bazą leksykalno-semantyczną dla języka polskiego, rodzajem elektronicznego słownika relacyjnego w formacie bazy danych (SQL), budowanym od 2005 roku na Politechnice Wrocławskiej przy udziale programistów – specjalistów przetwarzania języka naturalnego i lingwistów. Od 2013 roku jest rozwijana w ramach infrastruktury technologii językowej dla języka polskiego CLARIN-PL (https://clarin-pl.eu/pl/strona-glowna/), będącej częścią ogólnoeuropejskiej infrastruktury CLARIN ERIC (https://www.clarin.eu/). Od b.r. infrastruktura CLARIN-PL będzie rozwijana w ramach działania 4.2. POIR (http://www.poir.opi.org.pl/), którego celem jest dostosowanie jej do wykorzystania na rynku komercyjnym.

 

Elementy Słowosieci, które planujemy w najbliższym czasie rozwijać, a które jednocześnie mogą stać się materiałem prac badawczych naszych współpracowników, to m.in.:

– semantyka przymiotników w języku polskim;

– kolokacje i wielowyrazowe jednostki leksykalne (w tym terminologia wielowyrazowa);

– relacje semantyczne i derywacyjne pomiędzy jednostkami z języka i wydobywanie ich z tekstów;

– ujednoznacznianie znaczeń leksykalnych (word sense disambiguation);

– ontologie wyższego i średniego rzędu oraz ontologie dziedzinowe;

– powiązania pomiędzy systemami języka (np. morfologicznym i składniowym);

– analiza semantyczno-kulturowa

oraz wiele innych, które zależą od obecnego kształtu Słowosieci, potencjalnych kierunków jej rozwoju i Państwa kreatywności.

 

Zgłoszenie

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mejlowy z koordynatorką polskich lingwistów Słowosieci, dr Agnieszką Dziob: agnieszka.dziob@pwr.edu.pl. W mejlu prosimy zaznaczyć, jaki wymiar etatu Państwa interesuje. Na zgłoszenia czekamy do 15. 06. 2020r.

Praca dla informatyka – ogłoszenie II

Poszukiwany informatyk do pracy w Konsorcjum CLARIN-PL

 

Konsorcjum naukowe CLARIN-PL (http://clarin-pl.eu) poszukuje informatyka do pracy przy rozwoju i utrzymaniu infrastruktury CLARIN-PL.

Konsorcjum CLARIN-PL jest polskim węzłem europejskiej infrastruktury badawczej CLARIN ERIC skierowanej do naukowców korzystających z metod przetwarzania języka naturalnego (natural language processing). Do konsorcjum należy sześć instytucji akademickich (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Instytut Slawistyki PAN, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Uniwersytet Łódzki), jego liderem jest Politechnika Wrocławska.

Infrastruktura CLARIN-PL  zbudowana jest z kilku współzależnych systemów, w tym kilku związanych z rozwojem i udostępnianiem wielkiego, relacyjnego słownika semantycznego Słowosieć: http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet.

Praca w Konsorcjum oznacza ciekawe wyzwania, oferuje możliwości wykazania się kreatywnością w zarówno w pracach inżynierskich jak i badawczych, a także okazje do wdrażania własnych pomysłów. Oferujemy pracę na etat w wymiarze pomiędzy 0,5-1. Studenci, szczególnie WIZ PWr., mogą połączyć pracę z realizacją pracy dyplomowej.

Wymagania:

 • Biegła znajomość Java, Python, Bash
 • Znajomość relacyjnych baz danych (MySQL, PostgreSQL)
 • Znajomość JavaScript, CSS, HTML
 • Znajomość systemu Linux
 • Umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, samodzielność
 • Znajomość Docker
 • Biegłe posługiwanie się  systemem kontroli wersji (git)

Mile widziane:

 • Doświadczenia w tworzeniu aplikacji internetowych
 • Znajomość frameworku JavaEE, Hibernate, JavaFX

Oferujemy:

 • pracę w środowisku naukowym zorientowanym na innowacyjne rozwiązania wspierające rozwój narzędzi na otwartej licencji
 • pracę przy rozwoju narzędzi używanych w międzynarodowych projektach badawczych (różne dziedziny)
 • pracę przy zagadnieniach wymagających wykazania się inwencją i samodzielnością

Zgłoszenie:

Na zgłoszenia czekamy do 15. 06. 2020r.

Prosimy o przesyłanie CV na adres: jan.wieczorek@pwr.edu.pl

Bardzo prosimy o umieszczenie w CV zapisu o wyrażeniu zgody na przetwarzania i przechowania Państwa danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez CLARIN-PL.

Praca dla informatyka – ogłoszenie I

Poszukiwany informatyk do pracy w Konsorcjum CLARIN-PL

 

Konsorcjum naukowe CLARIN-PL (http://clarin-pl.eu) poszukuje informatyka do pracy przy rozwoju webowego systemu do zarządzania i anotacji korpusów tekstowych Inforex.

Konsorcjum CLARIN-PL jest polskim węzłem europejskiej infrastruktury badawczej CLARIN ERIC skierowanej do naukowców korzystających z metod przetwarzania języka naturalnego (natural language processing). Do konsorcjum należy sześć instytucji akademickich (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Instytut Slawistyki PAN, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Uniwersytet Łódzki), jego liderem jest Politechnika Wrocławska.

System Inforex jest projektem typu open source, którego kody źródłowe są publicznie dostępne pod adresem: https://github.com/CLARIN-PL/Inforex

Praca w Konsorcjum oznacza ciekawe wyzwania, oferuje możliwości wykazania się kreatywnością w zarówno w pracach inżynierskich jak i badawczych, a także okazje do wdrażania własnych pomysłów.

Oferujemy pracę na etat w wymiarze pomiędzy 0,5-1. Studenci, szczególnie WIZ PWr., mogą połączyć pracę z realizacją pracy dyplomowej.

Wymagania:

 • Dobra znajomość PHP (5.6+)
 • Znajomość relacyjnych baz danych (MySQL)
 • Znajomość JavaScript, CSS, HTML
 • Znajomość repozytorium kodu git
 • Umiejętność analitycznego myślenia, kreatywność, samodzielność

Mile widziane:

 • Doświadczenia w tworzeniu aplikacji internetowych
 • Znajomość frameworku Smarty
 • Znajomość bibliotek jQuery, Bootstrap
 • Znajomość Dockera, Liquibase

Oferujemy:

 • pracę w środowisku naukowym zorientowanym na innowacyjne rozwiązania wspierające rozwój narzędzi na otwartej licencji
 • pracę przy rozwoju narzędzi używanych w międzynarodowych projektach badawczych (różne dziedziny)
 • pracę przy zagadnieniach wymagających wykazania się inwencją i samodzielnością

Zgłoszenie:

Na zgłoszenia czekamy do 15. 06. 2020r.

Prosimy o przesyłanie CV na adres: jan.wieczorek@pwr.edu.pl

Bardzo prosimy o umieszczenie w CV zapisu o wyrażeniu zgody na przetwarzania i przechowania Państwa danych osobowych na potrzeby rekrutacji przez CLARIN-PL.

Udostępniamy materiały z Warsztatów w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ

W dniach 2-3 marca 2020 roku odbyły się warsztaty dla zespołu badaczy z IDMiKS UJ.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami warsztatowymi:

CLARIN-PL – wielka infrastruktura badawcza technologii językowych dla nauk humanistycznych i społecznych (PREZENTACJA)
CLARIN-PL. Inżynieria języka naturalnego w naukach społecznych – podstawowe pojęcia (PREZENTACJA)
Korpus Dyskursu Parlamentarnego (PREZENTACJA)
Korpusomat – narzędzie do tworzenia przeszukiwalnych korpusów języka polskiego (PREZENTACJA)
Narzędzia wydobywania informacji z tekstu (PREZENTACJA)
Wydobywanie informacji z tekstu (PREZENTACJA)
LEM: wydobywanie statystyk z tekstu (PREZENTACJA)
Słowosieć – polskie zasoby leksykalne i możliwość ich wykorzystania (PREZENTACJA) (CASE STUDY: Artykuł K. Rybińskiego – przykład zastosowania plWordNetu)
Narzędzia przetwarzania mowy (PREZENTACJA)

Seminarium dr. hab. Macieja Piaseckiego w NASK (25 lutego 2020 r.)

Zapraszamy serdecznie na seminarium prowadzone przez dr. hab. Macieja Piaseckiego w siedzibie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Temat seminarium: CLARIN-PL – infrastruktura badawcza technologii językowych w perspektywie rozwoju sztucznej inteligencji

Data: 25. 02. 2020 r., godzina 12:00
Adres: NASK – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa

Warsztaty: Metody cyfrowe w literaturoznawstwie (25 marca 2020, IBL PAN, Warszawa)

CLARIN-PL jest współorganizatorem warsztatów odbywających się przy okazji 11 Zjazdu Polonistów organizowanego przez IBL PAN.

Główna strona wydarzenia: https://zjazdpolonistow2020.uw.edu.pl/

Termin: Środa, 25 marca 2020

Miejsce: IBL PAN, Nowy Świat 72, Warszawa, sala 144 (I p.)

Organizatorzy: Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, CLARIN-PL, Instytut Literatury Polskiej UW

Prowadzący: Agnieszka Karlińska, Maciej Maryl

Liczba miejsc: 25.

Zgłoszenia przyjmujemy do 29 lutego 2020 TUTAJ

Kwalifikacja na podstawie kilkuzdaniowej odpowiedzi na pytania:

 • Obowiązkowo: Dlaczego chcę wziąć udział w warsztatach?
 • Fakultatywnie: Jak planuję wykorzystać te metody we własnych badaniach.

Wymagania: własny laptop.

Celem warsztatów jest prezentacja metod cyfrowych w literaturoznawstwie na podstawie ogólnodostępnego systemu LEM (Literacki Eksplorator Maszynowy), stworzonego przez CLARIN-PL we współpracy z IBL PAN. Uczestnicy poznają podstawy teoretyczne badań cyfrowych i nauczą się samodzielnie wykonywać podstawowe operacje pozwalające przygotować korpus tekstów do interpretacji.

Wcześniejsza znajomość metod cyfrowych, programowania, statystyki itd. nie jest wymagana. Uczestnicy będą mogli pracować na materiałach dostarczonych przez organizatorów. Podczas warsztatów będziemy analizować Lalkę Bolesława Prusa, by metodami cyfrowymi odpowiedzieć na niektóre pytania stawiane przez literaturoznawców.

Szczegółowe informacje dot. przygotowania materiałów będą podane w późniejszym terminie.

W trakcie warsztatów planowana jest przerwa obiadowa. Szczegółowy program zostanie podany na początku marca.

Spotkanie z prof. Janem Rybickim na UWr – zaproszenie

W imieniu prof. Adama Pawłowskiego przekazujemy zaproszenie na spotkanie z prof. Janem Rybickim organizowanym na Uniwersytecie Wrocławskim:

 

Szanowni Państwo,

pozwalam sobie zaprosić Państwa na dziewiąty wykład w cyklu „Spotkań z Humanistyką Cyfrową”

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym razem omawiana będzie problematyka

automatycznej analizy tekstów literackich z elementami przekładoznawstwa.

W najbliższy piątek, 7 czerwca, gościć będziemy dr hab. Jana Rybickiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego,

który przedstawi wykład pod tytułem:

Blaski i cienie ilościowej analizy słownictwa tekstów literackich

Zgodnie z tradycją wcześniejszych spotkań zapraszam 7 czerwca 2019 o 13.00 do Instytutu Informacji

Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, pl.Uniwersytecki 9/13, sala 104.

Streszczenie wykładu i biogram prelegenta znajdują się na stronie Pracowni Humanistyki Cyfrowej IINiB:

http://phc.uni.wroc.pl/spotkanie_9.html.

Z poważaniem, Adam Pawłowski

Pełnomocnik Rektora UWr ds humanistyki cyfrowej

Materiały i prezentacje z warsztatów: „Narzędzia CLARIN-PL w badaniach naukowych w psychologii”

Udostępniamy poniżej materiały prezentacyjne z warsztatów „Narzędzia CLARIN-PL w badaniach naukowych w psychologii„, które odbyły się w Poznaniu na Uniwersytecie SWPS w dniach 23-24 maja 2019 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami oraz dzielenia się uwagami lub sugestiami drogą mailową na adres: jan.wieczorek@pwr.edu.pl

Strona wydarzenia: http://badanianarracyjne.pl/karuzela/warsztaty/

Program warsztatów: PROGRAM

UWAGA! Niektóre prezentacje mają rozmiar większy niż 20 MB.

Materiały i prezentacje: