Udostępniamy materiały z Warsztatów w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ

W dniach 2-3 marca 2020 roku odbyły się warsztaty dla zespołu badaczy z IDMiKS UJ.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami warsztatowymi:

CLARIN-PL – wielka infrastruktura badawcza technologii językowych dla nauk humanistycznych i społecznych (PREZENTACJA)
CLARIN-PL. Inżynieria języka naturalnego w naukach społecznych – podstawowe pojęcia (PREZENTACJA)
Korpus Dyskursu Parlamentarnego (PREZENTACJA)
Korpusomat – narzędzie do tworzenia przeszukiwalnych korpusów języka polskiego (PREZENTACJA)
Narzędzia wydobywania informacji z tekstu (PREZENTACJA)
Wydobywanie informacji z tekstu (PREZENTACJA)
LEM: wydobywanie statystyk z tekstu (PREZENTACJA)
Słowosieć – polskie zasoby leksykalne i możliwość ich wykorzystania (PREZENTACJA) (CASE STUDY: Artykuł K. Rybińskiego – przykład zastosowania plWordNetu)
Narzędzia przetwarzania mowy (PREZENTACJA)

Seminarium dr. hab. Macieja Piaseckiego w NASK (25 lutego 2020 r.)

Zapraszamy serdecznie na seminarium prowadzone przez dr. hab. Macieja Piaseckiego w siedzibie Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Temat seminarium: CLARIN-PL – infrastruktura badawcza technologii językowych w perspektywie rozwoju sztucznej inteligencji

Data: 25. 02. 2020 r., godzina 12:00
Adres: NASK – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolska 12
01-045 Warszawa

Spotkanie z prof. Janem Rybickim na UWr – zaproszenie

W imieniu prof. Adama Pawłowskiego przekazujemy zaproszenie na spotkanie z prof. Janem Rybickim organizowanym na Uniwersytecie Wrocławskim:

 

Szanowni Państwo,

pozwalam sobie zaprosić Państwa na dziewiąty wykład w cyklu „Spotkań z Humanistyką Cyfrową”

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym razem omawiana będzie problematyka

automatycznej analizy tekstów literackich z elementami przekładoznawstwa.

W najbliższy piątek, 7 czerwca, gościć będziemy dr hab. Jana Rybickiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego,

który przedstawi wykład pod tytułem:

Blaski i cienie ilościowej analizy słownictwa tekstów literackich

Zgodnie z tradycją wcześniejszych spotkań zapraszam 7 czerwca 2019 o 13.00 do Instytutu Informacji

Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, pl.Uniwersytecki 9/13, sala 104.

Streszczenie wykładu i biogram prelegenta znajdują się na stronie Pracowni Humanistyki Cyfrowej IINiB:

http://phc.uni.wroc.pl/spotkanie_9.html.

Z poważaniem, Adam Pawłowski

Pełnomocnik Rektora UWr ds humanistyki cyfrowej

Materiały i prezentacje z warsztatów: „Narzędzia CLARIN-PL w badaniach naukowych w psychologii”

Udostępniamy poniżej materiały prezentacyjne z warsztatów „Narzędzia CLARIN-PL w badaniach naukowych w psychologii„, które odbyły się w Poznaniu na Uniwersytecie SWPS w dniach 23-24 maja 2019 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami oraz dzielenia się uwagami lub sugestiami drogą mailową na adres: jan.wieczorek@pwr.edu.pl

Strona wydarzenia: http://badanianarracyjne.pl/karuzela/warsztaty/

Program warsztatów: PROGRAM

UWAGA! Niektóre prezentacje mają rozmiar większy niż 20 MB.

Materiały i prezentacje:

Warsztaty CLARIN-PL w praktyce badawczej (UMCS LUBLIN)

MATERIAŁY I PREZENTACJE Z WARSZTATÓW:

 1. CLARIN-PL – wprowadzenie
 2. Słowosieć – WordNet
 3. Usługi przetwarzania mowy
 4. Parsowanie zależnościowe
 5. Ekstrakcja terminologii z tekstu – TermoPL
 6. Korpus Dyskursu Parlamentarnego
 7. Narzędzie do tworzenia korpusów – Korpusomat
 8. Tager Morfeusz2
 9. Korpusy wielojęzyczne + przeglądarka korpusowa Kontext
 10. Repozytorium DSpace + Platforma CLARIN Cloud + Narzędzie INFOREX (anotacja korpusów)

LINK do PROGRAMU: LINK

ADRES warsztatów: 

Wydział Politologii UMCS

pl. Litewski 3, Lublin

Szanowni Państwo,

w imieniu wszystkich organizatorów chciałbym poinformować o nadchodzącej X Edycji Cyklu wykładów i warsztatów: CLARIN-PL w praktyce badawczej.

Wydarzenie to odbędzie się 25 i 26 września 2019 roku na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach wszystkich naukowców, dydaktyków, doktorantów i studentów zainteresowanych wykorzystaniem metod maszynowego przetwarzania języka naturalnego w badaniach humanistycznych i społecznych.

Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest wypełnienie formularza rejestracyjnego (adres internetowy w dalszej części ogłoszenia). Warsztaty mają charakter bezpłatny, nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w pracy z narzędziami służącymi do przetwarzania języka, konsorcjum CLARIN-PL pokrywa koszt przerw kawowych i lunchu dla uczestników.

Przewidujemy zajęcia poświęcone między innymi:
– narzędziom ekstrakcji informacji z tekstu
– narzędziom do tworzenia prostych charakterystyk statystycznych tekstu
– narzędziom analizy stylometrycznej
– leksykalno-semantycznym bazom danych (Słowosieć, Słowosieć Dwujęzyczna, Walenty)
– korpusom wielojęzycznym
– narzędziom do analizy mowy
– narzędziom do tworzenia, zarządzania i znakowania korpusów
– podstawowym narzędziom przetwarzania tekstu

Termin rejestracji to 16 lipca 2019 roku. Po tym dniu organizatorzy przeprowadzą kwalifikację zgłoszeń (jeśli osób zgłoszonych będzie więcej niż miejsc), której wyniki zostaną przekazane zainteresowanym osobom najpóźniej 20 lipca. Zapraszamy również do zapoznania się z:

 • materiałami z poprzednich warsztatów: LINK
 • krótką charakterystyką zajęć przygotowanych na warsztaty: LINK

Organizatorami warsztatów są:

 • Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL

 • PolLinguaTec – Centrum Wiedzy CLARIN Technologii Językowej dla Języka Polskiego

Więcej informacji na temat działalności CLARIN-PL znajdą Państwo na stronie www.clarin-pl.eu.

Zapraszamy do Wrocławia na dziesiątą edycję the Global Wordnet Conference!

Zapraszamy do udziału w dziesiątej edycji The Global Wordnet Conference (GWC 2019). Konferencja stanowi okazję do zaprezentowania wyników badań nad rozwojem, rozbudową i wykorzystaniem wordnetów dla różnych języków świata.

Organizatorami konferencji są: The Global WordNet Association oraz Grupa Technologii Językowych G4.19 (Politechnika Wrocławska)
Data konferencji: 23 – 27 lipca 2019 roku
Miejsce: Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są tu: https://gwc2019.clarin-pl.eu

 

Proponowana tematyka zgłaszanych referatów:

1. Lexical semantics and meaning representation
* Critical analysis and applications of lexical and semantic relations
* Proposed new relations
* Definitions, semantic components, co-occurrence and frequency statistics
* Word and Sense Embeddings
* Necessity and completeness issues
* Ontology and wordnet
* Other lexicographical and lexicological questions pertaining to wordnet-style meaning representation
* Wordnets and Linked Open Data (LOD)

2. Architecture of lexical databases
* Language independent and language dependent components
* Integration of multi-wordnets in research infrastructures (like CLARIN) and LT networks (like META-NET)

3. Tools and Methods for wordnet development
* User and Data entry interfaces
* Methods for constructing, extending and enriching wordnets

4. Applications of wordnet
* Word sense disambiguation
* Machine translation
* Information extraction and retrieval
* Document structuring and categorisation
* Automatic hyperlinking
* Language pedagogy
* Psycholinguistic applications

5. Standardization, distribution and availability of wordnets and wordnet tools

 

 

Warsztaty CLARIN-PL w Toruniu – udostępniamy materiały

Zapraszamy do zapoznania się i korzystania z materiałów szkoleniowych przygotowanych na warsztaty CLARIN-PL w Toruniu. Warsztaty odbyły się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w dniach 16 – 17 listopada 2018 roku.

Organizatorami wydarzenia byli:

– Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

– Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

– Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL

– Centrum Badań nad Ewolucją Języka (CLES) UMK (http://cles.umk.pl/)

 

Archiwalne ogłoszenie o warsztatach jest dostępne tutaj.

Program można obejrzeć tutaj.

Zajęcia wraz z materiałami:

1. Tworzenie i zarządzanie korpusami, prowadzenie anotacjiautomatycznej i ręcznej: DSpace, Inforex, Korpusomat: prezentacja DSpace i Nextcloud, prezentacja Inforex, prezentacja Korpusomat.

2. Analiza morfosyntaktyczna: prezentacja Morfeusz 2.

3. Narzędzia analizy korpusów mowy: prezentacja Przetwarzanie mowy.

4. Słownik walencyjny Walenty: prezentacja Walenty.

5. Narzędzie do wydobywania terminów z tekstów TermoPL: prezentacja TermoPL.

6. Wydobywanie informacji z tekstu i stylometria: prezentacja Wydobywanie informacji z tekstu i stylometria 1, prezentacja Wydobywanie informacji z tekstu i stylometria 2, prezentacja Wydobywanie informacji z tekstu i stylometria 3.

7. Korpus równoległy PL – ENG: prezentacja Paralela.

8. Korpus konwersacyjny SPOKES: prezentacja SPOKES.

9. Wielki Słownik Relacyjny Języka Polskiego Słowosieć: prezentacja Słowosieć.

Spotkanie Rady Programowej CLARIN-PL – Politechnika Wrocławska – 07. 12. 2018 r.

Dnia siódmego grudnia 2018 roku Politechnika Wrocławska będzie gościć spotkanie Rady Programowej CLARIN-PL


Rada została powołana zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ma charakter doradczy.

Jej zadaniem ma być wskazywanie nowych kierunków badań CLARIN-PL oraz ocena stanu bieżącego infrastruktury z perspektywy zastosowań w naukach humanistycznych i społecznych.

Lista osób zasiadających w Radzie Programowej jest dostępna tutaj.

 

Warsztaty CLARIN-PL dla Stowarzyszenia 61, Mam Prawo Wiedzieć – prezentacje i materiały

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami i materiałami wykorzystanymi podczas warsztatów CLARIN-PL dla Stowarzyszenia 61 – Mam Prawo Wiedzieć, które odbyły się w Warszawie, w dniach 13-14 lipca 2018 roku:

Wprowadzenie – przewodnik po zasobach i narzędziach CLARIN-PL: PREZENTACJA

Publikacja w repozytorium i przetwarzanie w systemach DSpace i NextCloud: PREZENTACJA

Inforex – zarządzanie korpusami i ich anotacja: PREZENTACJA

Narzędzia CLARIN-PL: analiza tematyczna i semantyczna tekstu: PREZENTACJA

Wydobywanie informacji oraz cech tekstów: analiza frekwencyjna (LEM) – PREZENTACJA

WebSty – otwarty sieciowy system do analizy stylometrycznej tekstu: PREZENTACJA

Narzędzia do automatycznego wydobywania kolokacji (MeWeX): PREZENTACJA

Materiały przykładowe do ćwiczeń korpusowych (archiwa zip): ludzie i partie

 

Warsztaty CLARIN-PL w Gdańsku – informacje organizacyjne

Przekazujemy najważniejsze informacje organizacyjne dotyczące warsztatów CLARIN-PL w Gdańsku  (18-19 maja 2018 r.):

 

1. Program zajęć

Aktualny program zajęć znajduje się pod tym linkiem:  PROGRAM

2. Miejsce warsztatów

Uniwersytet Gdański

Budynek Neofilologii (Wydział Filologiczny)

Wita Stwosza 51

80-308 Gdańsk

 

SALA I – 019A – sala teatralna na parterze

SALA II – 019B – sala teatralna na parterze

grupa studencka – 18.05. – sala 376; 19.05. – sala 024

3. Posiłki

Zapraszamy wszystkich Uczestników warsztatów na obiad (18.05) oraz przerwy kawowe, które będą zorganizowane w okolicach sali 019. Uczestników zapisanych w pierwszym naborze (przypisanych do zajęć w sali 019) zapraszamy również na piątkową kolację (godz. 20:30)

4. Sprzęt

Przypominamy o konieczności posiadania własnego laptopa z zainstalowaną przeglądarką (najlepiej Chrome lub Firefox) oraz możliwością podłączenia do internetu.

5. Certyfikaty

W trakcie warsztatów przekażemy Państwu imienne certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach.