Warsztaty CLARIN-PL w praktyce badawczej (UMCS LUBLIN)

(TERMIN ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 8 LIPCA 2019 ROKU)

Szanowni Państwo,

w imieniu wszystkich organizatorów chciałbym poinformować o nadchodzącej X Edycji Cyklu wykładów i warsztatów: CLARIN-PL w praktyce badawczej.

Wydarzenie to odbędzie się 25 i 26 września 2019 roku na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach wszystkich naukowców, dydaktyków, doktorantów i studentów zainteresowanych wykorzystaniem metod maszynowego przetwarzania języka naturalnego w badaniach humanistycznych i społecznych.

Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest wypełnienie formularza rejestracyjnego (adres internetowy w dalszej części ogłoszenia). Warsztaty mają charakter bezpłatny, nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w pracy z narzędziami służącymi do przetwarzania języka, konsorcjum CLARIN-PL pokrywa koszt przerw kawowych i lunchu dla uczestników.

Przewidujemy zajęcia poświęcone między innymi:
– narzędziom ekstrakcji informacji z tekstu
– narzędziom do tworzenia prostych charakterystyk statystycznych tekstu
– narzędziom analizy stylometrycznej
– leksykalno-semantycznym bazom danych (Słowosieć, Słowosieć Dwujęzyczna, Walenty)
– korpusom wielojęzycznym
– narzędziom do analizy mowy
– narzędziom do tworzenia, zarządzania i znakowania korpusów
– podstawowym narzędziom przetwarzania tekstu

Na warsztaty zapraszamy przede wszystkim osoby, które chciałyby w swoich badaniach wykorzystać aplikacje i zasoby oferowane przez konsorcjum CLARIN-PL. By dostosować program do Państwa potrzeb, w formularzach rejestracyjnych znajdują się pytania dotyczące zagadnień, którymi się Państwo zajmują. Prosimy o syntetyczne odpowiedzi:

Termin rejestracji to 16 lipca 2019 roku. Po tym dniu organizatorzy przeprowadzą kwalifikację zgłoszeń (jeśli osób zgłoszonych będzie więcej niż miejsc), której wyniki zostaną przekazane zainteresowanym osobom najpóźniej 20 lipca. Zapraszamy również do zapoznania się z:

  • materiałami z poprzednich warsztatów: LINK
  • krótką charakterystyką zajęć przygotowanych na warsztaty: LINK

Organizatorami warsztatów są:

  • Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  • Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL

  • PolLinguaTec – Centrum Wiedzy CLARIN Technologii Językowej dla Języka Polskiego

Więcej informacji na temat działalności CLARIN-PL znajdą Państwo na stronie www.clarin-pl.eu.

Warsztaty “Narzędzia CLARIN-PL w badaniach naukowych w psychologii” – Uniwersytet SWPS w Poznaniu, 23-24 V 2019

Laboratorium Badań Narracyjnych Uniwersytetu SWPS w Poznaniu oraz PolLinguaTec: Centrum Wiedzy CLARIN-PL mają zaszczyt zaprosić na warsztaty “Narzędzia CLARIN-PL w badaniach naukowych w psychologii”.

W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój cyfrowych narzędzi przetwarzania języków. Konsorcjum uczelni tworzących CLARIN-PL dokłada wszelkich starań, by polscy badacze reprezentujący nauki humanistyczne i społeczne mieli dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych dostępnych dla języka polskiego. Ścisła współpraca między CLARIN-PL oraz zespołem Laboratorium Badań Narracyjnych Uniwersytetu SWPS w Poznaniu przyniosła szereg ciekawych doświadczeń i obserwacji, które udowadniają przydatność wspomnianych narzędzi w obszarze badań psychologicznych. Chcąc podzielić się nabytymi umiejętnościami, proponujemy Państwu udział w warsztatach. Ich celem jest zaznajomienie psychologów z najnowszymi usługami przetwarzania języka oraz możliwościami ich wykorzystania w pracach naukowych. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

miejsce: Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, ul. Generała Kutrzeby 10, Poznań
data: 23-24 maja 2019

Zachęcamy do zaznajomienia się a z narzędziami NLP dostępnymi na stronie: http://ws.clarin-pl.eu/
Więcej informacji o Laboratorium Badań Narracyjnych Uniwersytetu SWPS w Poznaniu: http://badanianarracyjne.pl/
Więcej o konsorcjum i Centrum PolLinguaTec: www.clarin-pl.eu
Prezentacje i instrukcje z poprzednich edycji warsztatów: http://clarin-pl.eu/pl/mediateka/

Zainteresowanych udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: lbn@badanianarracyjne.pl

Warsztaty CLARIN-PL w Poznaniu 2018 – prezentacje i materiały

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami i materiałami wykorzystanymi podczas warsztatów CLARIN-PL w Poznaniu:

 

Program warsztatów: tabela z programem

Czym jest CLARIN-PL – wprowadzenie

Tworzenie, przeglądanie i anotacja korpusów tekstów:

Narzędzia i zasoby do przetwarzania mowy:

Wydobywanie informacji oraz cech tekstów: tworzenie prostych statystyk, stylometria, grupowanie, ustalanie autorstwa, wydobywanie terminów, ustalanie nazw własnych:

Zasoby leksykalne CLARIN-PL: wielki relacyjny słownik semantyczny – Słowosieć, Słowosieć polsko-angielska, Słownik znakowany wydźwiękiem emocjonalnym, Walenty – słownik walencyjny:

Korzystanie z korpusów konwersacyjnych i równoległych: Spokes i Paralela:

Wywiad z prof. Adamem Pawłowskim z Uniwersytetu Wrocławskiego

Zapraszamy do lektury wywiadu z prof. Adamem Pawłowskim. Profesor koordynuje prace konsorcjum CLARIN-PL na Uniwersytecie Wrocławskim, jest inicjatorem i autorem portalu Chronopress. Najważniejszy element portalu stanowi przeglądarka umożliwiająca przeszukiwanie oraz wykonywanie prostych obliczeń dla wyboru polskich tekstów prasowych z lat 1945 – 1962.

Zapraszamy do lektury wywiadu dostępnego TUTAJ.

Tekst ukazał się elektronicznej oraz tradycyjnej wersji Przeglądu Uniwersyteckiego.

Zaproszenie na konferencję

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UMCS, UCZNIKO UMCS, CENTRUM BADANIA GIER UMCS oraz OŚRODEK „BRAMA GRODZKA-TEATR NN”

Pod patronatem DARIAH.PL

Zapraszają na konferencję:
HUMANISTYKA CYFROWA – TEORIA I PRAKTYKA

Termin: 26-27 XI 2015
Miejsce Obrad i Prezentacji: Lublin, UMCS i Brama Grodzka
Humanistyka cyfrowa jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się nurtem badań naukowych. Na jej gruncie wypracowano szereg nowatorskich narzędzi i metod pozwalających na eksplorację współczesnej cyfrowej kultury i zdigitalizowanej przeszłości.

Humanistyka cyfrowa rewolucjonizuje warsztat pracy współczesnego humanisty, jego metodologię, strategie interpretacyjne, środki komunikacji i sposoby prowadzenia badań oraz prezentacji ich wyników.
Chcielibyśmy, aby Nasza konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń tych wszystkich, którzy pracują w tej nowej optyce, a także promocją tego nurtu wśród bardziej klasycznie nastawionych badaczy. W szczególności chcielibyśmy przedyskutować następujące zagadnienia:

1. Narzędzia pracy cyfrowego humanisty,
2. Metodologia badań,
3. Refleksja teoretyczna nad humanistyką cyfrową,
4. Przykłady projektów realizowanych przez cyfrowych humanistów,
5. Edukacja humanistyczna w dobie cyfrowej.

W drugim dniu spotkania zaplanowaliśmy warsztaty (RemiksLab) poświęcone narzędziom i aplikacjom dedykowanym cyfrowym humanistom. Będą one prowadzone przez wybitnych praktyków z całej Polski.

Obrady plenarne oraz w sekcjach będą transmitowane na żywo, a także tłumaczone (symultanicznie). W trakcie konferencji odbędzie się dyskusja panelową nad rozwojem humanistyki cyfrowej oraz pisanie hasła do Wikipedii poświęcone humanistyce cyfrowej.

Efektem naszych obrad będzie recenzowany e-book oraz materiał filmowy.

Propozycje wystąpień oraz prezentacji prosimy nadsyłać do dnia 30 VI 2015 roku
na adres: polska@gmail.com za pomocą formularza.

Strona konferencji: humanistykacyfrowa.teatrnn.pl

Spośród nadesłanych zgłoszeń Rada Naukowa konferencji dokona ostatecznej kwalifikacji uczestników. Wszystkie zakwalifikowane osoby będą mogły zapisywać się na warsztaty, których lista zostanie udostępniona na stronie konferencji na początku września.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. Andrzej Radomski
andrzejradomski64(at)gmail.com

Sekretarze:

Dr Ewa Solska
emurska(at)gmail.com

Dr Radosław Bomba
radoslawbomba(at)gmail.com