Warsztaty CLARIN-PL w Poznaniu 2018 – prezentacje i materiały

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami i materiałami wykorzystanymi podczas warsztatów CLARIN-PL w Poznaniu:

 

Program warsztatów: tabela z programem

Czym jest CLARIN-PL – wprowadzenie

Tworzenie, przeglądanie i anotacja korpusów tekstów:

Narzędzia i zasoby do przetwarzania mowy:

Wydobywanie informacji oraz cech tekstów: tworzenie prostych statystyk, stylometria, grupowanie, ustalanie autorstwa, wydobywanie terminów, ustalanie nazw własnych:

Zasoby leksykalne CLARIN-PL: wielki relacyjny słownik semantyczny – Słowosieć, Słowosieć polsko-angielska, Słownik znakowany wydźwiękiem emocjonalnym, Walenty – słownik walencyjny:

Korzystanie z korpusów konwersacyjnych i równoległych: Spokes i Paralela:

Wywiad z prof. Adamem Pawłowskim z Uniwersytetu Wrocławskiego

Zapraszamy do lektury wywiadu z prof. Adamem Pawłowskim. Profesor koordynuje prace konsorcjum CLARIN-PL na Uniwersytecie Wrocławskim, jest inicjatorem i autorem portalu Chronopress. Najważniejszy element portalu stanowi przeglądarka umożliwiająca przeszukiwanie oraz wykonywanie prostych obliczeń dla wyboru polskich tekstów prasowych z lat 1945 – 1962.

Zapraszamy do lektury wywiadu dostępnego TUTAJ.

Tekst ukazał się elektronicznej oraz tradycyjnej wersji Przeglądu Uniwersyteckiego.

Zaproszenie na konferencję

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UMCS, UCZNIKO UMCS, CENTRUM BADANIA GIER UMCS oraz OŚRODEK „BRAMA GRODZKA-TEATR NN”

Pod patronatem DARIAH.PL

Zapraszają na konferencję:
HUMANISTYKA CYFROWA – TEORIA I PRAKTYKA

Termin: 26-27 XI 2015
Miejsce Obrad i Prezentacji: Lublin, UMCS i Brama Grodzka
Humanistyka cyfrowa jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się nurtem badań naukowych. Na jej gruncie wypracowano szereg nowatorskich narzędzi i metod pozwalających na eksplorację współczesnej cyfrowej kultury i zdigitalizowanej przeszłości.

Humanistyka cyfrowa rewolucjonizuje warsztat pracy współczesnego humanisty, jego metodologię, strategie interpretacyjne, środki komunikacji i sposoby prowadzenia badań oraz prezentacji ich wyników.
Chcielibyśmy, aby Nasza konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń tych wszystkich, którzy pracują w tej nowej optyce, a także promocją tego nurtu wśród bardziej klasycznie nastawionych badaczy. W szczególności chcielibyśmy przedyskutować następujące zagadnienia:

1. Narzędzia pracy cyfrowego humanisty,
2. Metodologia badań,
3. Refleksja teoretyczna nad humanistyką cyfrową,
4. Przykłady projektów realizowanych przez cyfrowych humanistów,
5. Edukacja humanistyczna w dobie cyfrowej.

W drugim dniu spotkania zaplanowaliśmy warsztaty (RemiksLab) poświęcone narzędziom i aplikacjom dedykowanym cyfrowym humanistom. Będą one prowadzone przez wybitnych praktyków z całej Polski.

Obrady plenarne oraz w sekcjach będą transmitowane na żywo, a także tłumaczone (symultanicznie). W trakcie konferencji odbędzie się dyskusja panelową nad rozwojem humanistyki cyfrowej oraz pisanie hasła do Wikipedii poświęcone humanistyce cyfrowej.

Efektem naszych obrad będzie recenzowany e-book oraz materiał filmowy.

Propozycje wystąpień oraz prezentacji prosimy nadsyłać do dnia 30 VI 2015 roku
na adres: polska@gmail.com za pomocą formularza.

Strona konferencji: humanistykacyfrowa.teatrnn.pl

Spośród nadesłanych zgłoszeń Rada Naukowa konferencji dokona ostatecznej kwalifikacji uczestników. Wszystkie zakwalifikowane osoby będą mogły zapisywać się na warsztaty, których lista zostanie udostępniona na stronie konferencji na początku września.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Prof. Andrzej Radomski
andrzejradomski64(at)gmail.com

Sekretarze:

Dr Ewa Solska
emurska(at)gmail.com

Dr Radosław Bomba
radoslawbomba(at)gmail.com