Warsztaty CLARIN-PL w Poznaniu 2018 – prezentacje i materiały

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami i materiałami wykorzystanymi podczas warsztatów CLARIN-PL w Poznaniu:

 

Program warsztatów: tabela z programem

Czym jest CLARIN-PL – wprowadzenie

Tworzenie, przeglądanie i anotacja korpusów tekstów:

Narzędzia i zasoby do przetwarzania mowy:

Wydobywanie informacji oraz cech tekstów: tworzenie prostych statystyk, stylometria, grupowanie, ustalanie autorstwa, wydobywanie terminów, ustalanie nazw własnych:

Zasoby leksykalne CLARIN-PL: wielki relacyjny słownik semantyczny – Słowosieć, Słowosieć polsko-angielska, Słownik znakowany wydźwiękiem emocjonalnym, Walenty – słownik walencyjny:

Korzystanie z korpusów konwersacyjnych i równoległych: Spokes i Paralela:

Materiały z warsztatów w Łodzi (3-4 lutego 2017)

W dziale mediateka umieściliśmy prezentacje, z których korzystali prelegenci podczas IV cyklu wykładów i warsztatów „CLARIN-PL w praktyce badawczej. Cyfrowe Narzędzia do analizy języka w naukach humanistycznych i społecznych”.
Prezentacje zawierają podstawowe informacje dotyczące infrastruktury CLARIN-PL, wytworzonych zasobów oraz narzędzi do automatycznego przetwarzania języka.
Do materiałów prowadzi link: materiały

Prezentacja o CLARIN-PL dla firmy Samsung

17 stycznia 2017 roku dr Maciej Piasecki przeprowadził prezentację dotyczącą celów, struktury i efektów działania konsorcjum CLARIN-PL. Wykład był skierowany do pracowników firmy Samsung. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami prezentacyjnymi:

G4.19 Language Technology and Computational Linguistics Research Group and CLARIN-PL Research Infrastructure in brief

(Podstawowe informacje na temat CLARIN-PL oraz CLARIN-EU): link

Basic language resources for Polish

(Podstawowe zasoby dla języka polskiego): link

Systems supporting development of resources

(Systemy wspierające rozwój zasobów): link

Morpho-syntactic processing of Polish

(Przetwarzanie morfo-syntaktyczne języka polskiego): link

Lexical semantics tools

(Narzędzia leksykalno-semantyczne): link

Text structure analysis

(Analiza struktury tekstu): link

Research applications in Humanities and Social Sciences

(Zastosowania badawcze w naukach humanistycznych i społecznych): link

Słowosieć 2.3 największym wordnetem na świecie!

Mamy przyjemność powiadomić, że 9 lipca 2015 udostępniliśmy Słowosieć 2.3 – najnowszą wersję wielkiego semantycznego słownika języka polskiego. Obejmuje ona 170 000 wyrazów, 240 000 unikatowych znaczeń połączonych wzajemnie 600 000 relacjami i jest już największym wordnetem na świecie.

Słowosieć 2.3 została rozbudowana o część przymiotnikową, zawiera więcej wielowyrazowych jednostek leksykalnych, definicji i przykładów użycia. Po raz pierwszy udostępniamy także Słowosieć Emo – 30 tysięcy jednostek leksykalnych ręcznie znakowanych nacechowaniem emocjonalnym (aktualne dostępnych w wersji pobraniowej).

Razem ze Słowosiecią 2.3 publikujemy enWordNet 0.1 – rozszerzenie Princeton Wordnet 3.1, które zawiera 7 tysięcy nowych lematów, 8 tysięcy jednostek leksykalnych i 5,5 tys. synsetów, oraz WNLoom-Viewer – aplikację do przeglądania Słowosieci w postaci siatki znaczeń.
Słowosieć 2.3 jest udostępniona bezpłatnie, na otwartej licencji, umożliwiającej wszelkie (także komercyjne) zastosowania.
Słowosieć 2.3 – pobieranie

Słowosieć 2.3 – przeglądanie online

Słowosieć 2.3 – darmowa aplikacja mobilna

WNLoom-Viewer – pobieranie

WNLoom-Viewer – instrukcja

Nowa aplikacja: Mobile plWordNet

Darmowa mobilna aplikacja do przeglądania Słowosieci (Mobile plWordNet) jest już dostępna na Google Play!

Zapraszamy do ściągania, używania i dzielenia się z nami swoimi uwagami.

Aplikacja Mobile plWordNet służy do bezpłatnego przeglądania zasobów Słowosieci (wordnetu języka polskiego). Udostępnia słownik wyrazów bliskoznacznych, opis relacji semantycznych między wyrazami, hierarchię pojęć, a dla niektórych wyrazów krótkie komentarze i przykłady użycia (więcej komentarzy i przykładów udostępnimy w kolejnych wersjach).

Aplikacja umożliwia przeglądanie wyrazów, a także podążanie po ścieżkach połączeń między nimi w obrębie dwóch słowników: polskojęzycznej Słowosieci 2.2 i anglojęzycznego Princeton Wordnet 3.1. W udostępnionej wersji Słowosieć zawiera na razie relacje międzyjęzykowe tylko dla rzeczowników. Mimo to już jest największym publicznie dostępnym słownikiem polsko-angielskim i angielsko-polskim.

Mobile plWordNet może być przeglądany offline, wymagane jest jedynie jednorazowe połączenie z Internetem i pobranie aktualnej wersji bazy danych (automatyczne aktualizacje są udostępniane co pewien czas).

UWAGA! Wielkość bazy danych do pobrania wynosi ok. 70MB, a do jej przechowywania po rozpakowaniu na urządzeniu mobilnym potrzeba ok. 190MB. Podczas pobierania zalecamy korzystanie ze stabilnego połączenia internetowego.

Pobierz Mobile plWordNet

Więcej informacji o aplikacji

Przeglądaj Słowosieć online

Czym jest Słowosieć?