Więcej o CLARIN

CLARIN ERIC

CLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure, European Research Infrastructure Consortium) to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, część Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Naukowej (ESFRI – European Roadmap for Research Infrastructures, European Strategy Forum on Research Infrastructures).

Czym jest CLARIN?

Celem CLARIN jest udostępnianie zasobów językowych oraz elektronicznych narzędzi do automatycznego przetwarzania języka naturalnego badaczom we wszystkich dyscyplinach naukowych, a w szczególności z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

Dowiedz się więcej

Misja

Zasadniczy cel CLARIN to budowa narzędzi naukowych, które umożliwią rozszerzony dostęp do dużych zbiorów dokumentów tekstowych, nagrań języka mówionego i zasobów multimedialnych oraz ich zautomatyzowaną analizę.

Dowiedz się więcej

Struktura

Jednostką zarządzającą CLARIN na poziomie europejskim jest konsorcjum państw o nazwie CLARIN ERIC, w którego skład wchodzą rządy poszczególnych państw oraz organizacje międzyrządowe.

Dowiedz się więcej