CTJ dołącza do centrów typu B

Mamy przyjemność poinformować, że Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL otrzymało oficjalny certyfikat centrum typu B. Oznacza to, że posiada ono potwierdzenie jakości Data Seal of Approval oraz pozytywnie przeszło wewnętrzną ocenę w ramach CLARIN.

Centrum typu B oferuje zalogowanym użytkownikom bezpłatny dostęp do narzędzi i zasobów związanych z automatycznym przetwarzaniem języka naturalnego powstających zarówno w Polsce, jak i za granicą. Usługi te gromadzone są w repozytorium, w którym użytkownicy mogą także zapisywać i udostępniać (zgodnie z wybraną licencją) własne zasoby językowe, opatrzone trwałymi identyfikatorami. Wszystkie usługi zostały wzajemnie zintegrowane w ramach Centrum, co  umożliwia użytkownikom wieloaspektowe przetwarzanie badanych materiałów tekstowych. Centrum dba także o przestrzeganie przyjętych standardów, praw dotyczących zarządzania danymi osobowymi, własności intelektualnej, licencji i zasad etycznych.

Otrzymany certyfikat podsumowuje dotychczasowe intensywne prace nad rozwojem CLARIN w Polsce. Dziękujemy wszystkim Współpracownikom, którzy przyczynili się do powstania Centrum, oraz zalogowanym Użytkownikom, którzy swoją aktywnością potwierdzają użyteczność oferowanych usług.

Posted in CLARIN, CLARIN-PL.