Czym jest CLARIN?

clarin-frontpage-logoCLARIN ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure, European Research Infrastructure Consortium) to ogólnoeuropejska infrastruktura naukowa, część Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Naukowej (ESFRI – European Roadmap for Research Infrastructures, European Strategy Forum on Research Infrastructures).

     Celem CLARIN jest udostępnianie zasobów językowych oraz elektronicznych narzędzi do automatycznego przetwarzania języka naturalnego badaczom we wszystkich dyscyplinach naukowych, a w szczególności z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

    CLARIN wychodzi naprzeciw wyzwaniom i perspektywom badawczym w dziedzinie e-Nauki, zwłaszcza tzw. e-Humanities. E-Nauka jako nowy nurt metodologiczny zakłada szerokie zastosowanie technologii wspierających użytkownika w posługiwaniu się dużymi zbiorami tekstów. Liczba dokumentów dostępnych przez Internet i w innych formach elektronicznych (artykułów prasowych, archiwów cyfrowych, tekstów reklamowych, blogów itp.) rośnie lawinowo. Jest to bardzo cenne źródło badań, ale także wyzwanie. Komercyjne wyszukiwarki nie zapewniają wystarczającej pomocy dla ludzi nauki, szukających specjalistycznych informacji związanych z konkretną dziedziną, osobą, wydarzeniem czy przedziałem czasowym. Odnalezienie interesujących wiadomości czy utworzenie zestawień dotyczących setek lub nawet tysięcy obiektów przekracza możliwości pojedynczych badaczy i pochłania ogromne ilości czasu. Konieczność radykalnego ograniczenia liczby materiałów źródłowych może wpływać na otrzymane wyniki badań.

Badacze, którzy potrzebują przebadać duże ilości tekstu, mogą czerpać istotne korzyści z doświadczeń lingwistyki informatycznej, inżynierii języka naturalnego, technologii językowych oraz technologii mowy. Istnieje wiele ciekawych rozwiązań i propozycji, które mają znaczną przewagę nad metodami tradycyjnymi. Zadaniem CLARIN jest ułatwienie dostępu do opracowanych narzędzi i zasobów językowych oraz wspieranie zastosowań technologii językowych w naukach humanistycznych i społecznych.