III cykl wykładów i warsztatów CLARIN-PL

W ramach Letniej Szkoły Humanistyki Cyfrowej odbędzie się

III cykl wykładów i warsztatów

CLARIN-PL w praktyce badawczej. Narzędzia cyfrowe do analizy języka w naukach humanistycznych i społecznych

         17 – 19 czerwca 2015 roku

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2

 

Organizatorzy:

CLARIN-PL

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk

Prowadzący: dr hab. Maciej Eder, dr Wojciech Jaworski, mgr inż. Paweł Kędzia, mgr inż. Jan Kocoń, dr hab. Krzysztof Marasek, dr inż. Michał Marcińczuk, dr Marek Maziarz, dr Marcin Oleksy, dr Piotr Pęzik, dr inż. Maciej Piasecki, dr hab. Adam Przepiórkowski, dr Ewa Rudnicka

Letnia Szkoła Humanistyki Cyfrowej jest skierowana do studentów, doktorantów i pracowników naukowych zainteresowanych zastosowaniem narzędzi informatycznych w swoich badaniach. W punkcie ciężkości tegorocznej edycji Szkoły stoi tekst. Proponujemy dwa moduły:

Program warsztatów CLARIN-PL

 

Warsztaty CLARIN-PL będą poświęcone wykorzystaniu narzędzi i zasobów językowych w pracach badawczych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zapraszamy pracowników naukowych do udziału w zajęciach, podczas których będą mogli zapoznać się m. in. z systemami do klasyfikacji tekstu, analizy korpusów mowy, wspomagającymi tworzenie słowników dziedzinowych na podstawie tekstów oraz do badań związanych z nazwami własnymi i indeksami, które stanowią pomoc w pracach leksykograficznych. W zakres warsztatów wejdą takie zagadnienia, jak: gromadzenie i udostępnianie korpusów oraz możliwość wykorzystania narzędzi CLARIN-PL w pracy naukowej w różnych dziedzinach nauk humanistycznych i społecznych (przegląd narzędzi, zasobów i aplikacji – potencjalne zastosowania).

Udział w Szkole Letniej jest bezpłatny, uczestnicy samodzielnie pokrywają koszty noclegów i posiłków. Organizatorzy służą pośrednictwem w znalezieniu niedrogich miejsc hotelowych w pobliskim domu studenckim lub w hostelu.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres pracownia_metodologiczna@ijp-pan.krakow.pl lub clarin-pl@pwr.edu.pl.
Informujemy, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie warsztatami CLARIN-PL zajęcia będą przebiegać równolegle w dwóch tokach.
Posted in CLARIN-PL, Warsztaty.