Korpusomat – przygotowanie do warsztatów

Wymagania podstawowe

Do uczestnictwa w warsztacie potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu (sieć WiFi dostępna będzie na sali warsztatowej), przeglądarką internetową (np. Firefox, Chrome) oraz systemem operacyjnym Windows, Linux lub MacOS X.

Instalacja Javy

 1. Wejdź na stronę https://www.java.com/pl/ i wybierz przycisk “Bezpłatnie pobieranie oprogramowania Java”
 2. Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami na stronie, a więc wybierz opcję “Zgadzam się – rozpocznij bezpłatne pobieranie”
 3. Otwórz pobrany plik, aby rozpocząć instalację.

Pobranie i uruchomienie oprogramowania Poliqarp

Ze strony http://clip.ipipan.waw.pl/Poliqarp pobierz wersję Poliqarpa dla swojego systemu operacyjnego.

Windows

 1. Pobierz plik poliqarp-1_3_11.zip
 2. Rozpakuj archiwum do wybranego katalogu (np. na Pulpit).
  Większość współczesnych wersji Windows posiada możliwość otwierania archiwów .zip – wystarczy otworzyć pobrany plik (najczęściej znajduje się w katalogu Pobrane) i przeciągnąć zawartość, np. na Pulpit. Jeśli Windows nie pozwala otworzyć powyższego pliku, pobierz i zainstaluj dodatkowe oprogramowanie do otwierania archiwów (np. http://7-zip.org.pl/)
 3. Uruchomienie poliqarpa sprowadza się do otwarcia pliku run.bat w rozpakowanym katalogu Poliqarp.
  Jeśli wybranie pliku run.bat nie spowoduje uruchomienia Poliqarpa wykonaj następujące czynności:

 

 • otwórz plik poliqarpd.exe
 • otwórz plik poliqarp.jar

 

Linux

Pobierz:

 

Pobierz również interfejs graficzny Poliqarpa: poliqarp-gui_1.3.13_all.deb

 

Zainstaluj obie paczki za pomocą poleceń:

sudo apt-get install libjgoodies-common-java libjgoodies-forms-java libjgoodies-looks-java

 

sudo dpkg -i poliqarp-base_1.3.13_amd64.deb 

sudo dpkg -i poliqarp-gui_1.3.13_all.deb

 

Uruchom poliqarpa za pomocą polecenia:

/usr/bin/poliqarp

MacOS X

Gotowa paczka z Poliqarpem pod Mac OS X Sierra dostępna jest pod adresem:

poliqarp-1.13.13-osx.zip

 

Rozpakuj archiwum i uruchom poliqarpa poprzez:

 1. uruchomienie elementu poliqarpd (pojawi się konsola, nie należy jej wyłączać)
 2. uruchomienie elementu poliqarp.jar

 

Ewentualne problemy:

 1. Jeśli podczas uruchomienia poliqard pojawi się komunikat:
  gethostbyname() failed […]
  Sprawdź nazwę swojego komputera w oknie Preferencje systemowe -> Udostępnianie
  Jeśli nazwa Twojego komputera to np. iMac, wówczas dodaj wiersz do pliku /etc/hosts o następującej postaci:
  127.0.0.1 iMac.local
 2. Jeśli podczas uruchomienia poliqarp.jar pojawi się komunikat o braku dostępności maszyny wirtualnej Java -> Zainstaluj Javę (patrz początek dokumentu)
 3. Jeśli podczas uruchomienia poliqarp.jar pojawi się komunikat “Nie można połączyć z serwerem” / “Could not connect to the server” -> Nie działa poliqarpd, upewnij się, że okno terminala, w którym działa poliqarpd nie zostało zamknięte
 4. Jeśli podczas uruchamiania poliqarpd lub poliqarp.jar pojawi się ostrzeżenie o próbie uruchomienia aplikacji spoza AppStore -> Musisz zmienić ustawienia zezwalając na uruchamianie aplikacji spoza AppStore (Preferencje systemowe -> Ochrona i prywatność)
 5. Inne problemy z uruchomieniem poliqarpd -> Patrz “Samodzielna kompilacja ze źródeł poniżej”

MacOS X – samodzielna kompilacja ze źródeł

Pobierz źródła poliqarpa:

poliqarp_1.3.13.tar.gz

 

A następnie skompiluj, z poniższymi uwagami.

 

 1. Instalacja kompilatora, np. poprzez polecenie xcode-select –install
 2. Wygenerowanie skryptu Makefile poprzez polecenie
  ./configure
 3. Instalacja menadżera pakietów brew (https://brew.sh/index_pl.html)
  /usr/bin/ruby -e „$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)”
 4. Instalacja gnu-sed:
  brew install gnu-sed
 5. Modyfikacja pliku Makefile – dowolnym edytorem zmień wiersz rozpoczynający się od:
  sed -n -e ‘/^%token …
  na:
  gsed -n -e ‘/^%token …
 6. Kompilacja za pomocą polecenia
  make
 7. Skompilowany serwer poliqarpa oraz klient tekstowy (poliqarpd, poliqarpc) znajduje się w katalogu bin
Posted in Applications, Narzędzia, Warsztaty, Zasoby.