Materiały: IV cykl wykładów i warsztatów: CLARIN-PL w praktyce badawczej

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 3-4 lutego 2017

Ankieta uczestnika

Program warsztatów

Pierwszy dzień – piątek; potok I

Repozytorium Centrum Technologii Językowych: deponowanie i upowszechnianie zasobów i narzędzi językowych, gromadzenie korpusów tekstowych (9:50) Marcin Pol (marcin.pol@pwr.edu.pl), Tomasz Walkowiak (tomasz.walkowiak@pwr.edu.pl), Marcin Oleksy (marcin.oleksy@pwr.edu.pl) prezentacja Repozytorium Centrum Technologii Językowych

Zarządzanie i anotowanie korpusów tekstowych w systemie Inforex (11:50) Marcin Oleksy (marcin.oleksy@pwr.edu.pl), Michał Marcińczuk (michal.marcinczuk@pwr.edu.pl) prezentacja Zarządzanie i anotowanie korpusów tekstowych w systemie Inforex

Tworzenie przeszukiwalnych korpusów języka polskiego za pomocą Korpusomatu (13:20) Łukasz Kobyliński (lkobylinski@ipipan.waw.pl), Witold Kieraś, Maciej Ogrodniczuk (maciej.ogrodniczuk@ipipan.waw.pl), Michał Wasiluk prezentacja Tworzenie przeszukiwalnych korpusów języka polskiego za pomocą Korpusomatu

Badanie prasy narzędziami Clarin-PL. Przykład korpusu ChronoPress (16:05) Adam Pawłowski (apawlow@uni.wroc.pl) prezentacja Badanie prasy narzędziami Clarin-PL. Przykład korpusu ChronoPress

WebSty - otwarty sieciowy system do analizy stylometrycznej tekstu (18:05) Maciej Piasecki (maciej.piasecki@pwr.edu.pl), Tomasz Walkowiak (tomasz.walkowiak@pwr.edu.pl) prezentacja WebSty - otwarty sieciowy system do analizy stylometrycznej tekstu

Pierwszy dzień – piątek; potok II

Parsowanie składniowe LFG i bank struktur LFG (11:50) Agnieszka Patejuk (agnieszka.patejuk@ipipan.waw.pl), Adam Przepiórkowski (adam.przepiorkowski@ipipan.waw.pl) prezentacja Parsowanie składniowe LFG i bank struktur LFG

Parsowanie semantyczne wypowiedzi w języku polskim z użyciem parsera ENIAM (13:20) Wojciech Jaworski (wjaworski@mimuw.edu.pl) prezentacja Parsowanie semantyczne wypowiedzi w języku polskim z użyciem parsera ENIAM

Narzędzia do przetwarzania mowy - wykład i warsztaty (14:05) Danijel Koržinek (danijel@pjwstk.edu.pl), Łukasz Brocki (lucas@primespeech.pl) prezentacja Narzędzia do przetwarzania mowy

Dyskurs w czasie rzeczywistym, czyli korpusy konwersacyjne PL i EN - wykład i warsztaty (16:50) Piotr Pęzik (pezik@uni.lodz.pl) prezentacja Dyskurs w czasie rzeczywistym, czyli korpusy konwersacyjne PL i EN

Drugi dzień – sobota; potok I

Słowosieć 3.0 – leksykalna sieć semantyczna języka polskiego i jej zastosowania (9:00) Maciej Piasecki (maciej.piasecki@pwr.edu.pl), Agnieszka Dziob (agnieszka.dziob@pwr.edu.pl) prezentacja Słowosieć 3.0 – leksykalna sieć semantyczna języka polskiego i jej zastosowania

Elektroniczny słownik walencyjny Walenty (11:00) Elżbieta Hajnicz (elzbieta.hajnicz@ipipan.waw.pl), Tomasz Bartosiak (tomasz.bartosiak@gmail.com) prezentacja Elektroniczny słownik walencyjny Walenty

Narzędzia do ekstrakcji informacji z tekstu (13:45) Michał Marcińczuk (michal.marcinczuk@pwr.edu.pl) prezentacja Narzędzia do ekstrakcji informacji z tekstu

Automatyczna analiza semantyczna zbiorów tekstów na poziomach leksykalnym i fragmentów tekstu (WSD, statystyki znaczeń, semantyka dystrybucyjna - narzędzia i produkty, relacje semantyczne, klasyfikacja semantyczna, tagowanie semantyczne, przykłady aplikacji, np. Mapa Literacka) (15:45) Paweł Kędzia (pawel.kedzia@pwr.edu.pl), Michał Marcińczuk (michal.marcinczuk@pwr.edu.pl), Maciej Piasecki (maciej.piasecki@pwr.edu.pl), Tomasz Walkowiak (tomasz.walkowiak@pwr.edu.pl) prezentacja Automatyczna analiza semantyczna zbiorów tekstów na poziomach leksykalnym i fragmentów tekstu

Drugi dzień – sobota; potok II

Badania frazeologii na podstawie korpusów referencyjnych (NKJP, BNC) i równoległych (Paralela) (9:00) Piotr Pęzik (pezik@uni.lodz.pl) prezentacja Badania frazeologii na podstawie korpusów referencyjnych (NKJP, BNC) i równoległych (Paralela)

Dwujęzyczna Słowosieć – możliwości wykorzystania w pracy tłumacza i analizie porównawczej (11:00) Ewa Rudnicka (ewa.rudnicka@pwr.edu.pl) prezentacja Dwujęzyczna Słowosieć – możliwości wykorzystania w pracy tłumacza i analizie porównawczej

Narzędzia do automatycznego wydobywania słowników kolokacji i do oceny połączeń wyrazowych (13:45) Agnieszka Dziob (agnieszka.dziob@pwr.edu.pl), Marek Maziarz (marek.maziarz@pwr.edu.pl), Maciej Piasecki (maciej.piasecki@pwr.edu.pl) prezentacja Narzędzia do automatycznego wydobywania słowników kolokacji i do oceny połączeń wyrazowych

Ekstrakcja terminologii z korpusów dziedzinowych (15:45) Małgorzata Marciniak (mm@ipipan.waw.pl) prezentacja Ekstrakcja terminologii z korpusów dziedzinowych