Materiały: V cykl wykładów i warsztatów – CLARIN-PL w praktyce badawczej

Instytut Podstaw Informatyki PAN, 29 - 30 maja 2017

Poniżej zamieszczamy materiały i prezentacje wykorzystane podczas warsztatów:

CLARIN-PL – Wprowadzenie Maciej Piasecki prezentacja dotycząca infrastruktury CLARIN-PL

Słowosieć 3.0 – Warsztaty z zastosowań relacyjnego słownika języka polskiego Słowosieć 3.0 Agnieszka Dziob, Maciej Piasecki prezentacja dotycząca Słowosieci 3.0

MeWeX i LEM – Identyfikacja i wydobywanie jednostek wielowyrazowych w tekście oraz tworzenie różnorodnych statystyk z korpusów Agnieszka Dziob, Maciej Piasecki, Tomasz Walkowiak prezentacja dotycząca MeWeXa; prezentacja dotycząca LEMa

Korpusomat – Tworzenie przeszukiwalnych korpusów języka polskiego Łukasz Kobyliński prezentacja dotycząca Korpusomatu

Przedstawienie narzędzia umożliwiającego pozyskanie równoległych segmentów tekstów... Krzysztof Wołk; Collgram calculator Agnieszka Wołk, Krzystof Wołk prezentacja dotycząca pozyskiwania równoległych segmentów tekstów oraz narzędzia Collgram Calculator

Morfeusz2 – Korzystanie z analizatora morfologicznego Morfeusz 2 Marcin Woliński prezentacja dotycząca analizatora Morfeusz2

Świgra i Składnica – Korzystanie z analizatora składniowego Świgra 2 i korpusu składniowego Składnica Marcin Woliński prezentacja dotycząca analizatora Świgra 2 oraz korpusu Składnica

Analizy chronologiczne (Chronopress) Adam Pawłowski prezentacja dotycząca korpusu Chronopress

TermoPL dopasowany do XML-owego wyjścia Korpusomatu Małgorzata Marciniak prezentacja dotycząca TermoPL

Obsługa repozytorium DSpace Marcin Oleksy, Michał Marcińczuk prezentacja dotycząca repozytorium DSpace

Inforex (oraz liner2) – Zarządzanie korpusami oraz anotacja i przetwarzanie tekstów w systemie Inforex Marcin Oleksy, Michał Marcińczuk prezentacja dotycząca narzędzi Inforex oraz liner2

Anotacja zależnościowa, parser i interpretacja wyników Alina Wróblewska prezentacja dotycząca anotacji zależnościowej

Gramatyka LFG i bank struktur LFG: korzystanie i interpretacja wyników Agnieszka Patejuk prezentacja dotycząca Gramatyki LFG i banku struktur LFG