Model wektorowy słów

Udostępniono model wektorowy słów uczony na sieci neuronowej

Opublikowany model opisuje słowa języka naturalnego za pomocą wektorów wielowymiarowych. Wektory te odnoszą się do ukrytych cech słów umotywowanych warstwami ukrytymi sieci neuronowej. Model ten może służyć przykładowo do określania stopnia podobieństwa słów, do których odnoszą się poszczególne wektory, a w konsekwencji do generowania list podobieństwa słów.
Model dostępny jest w naszym repozytorium na platformie DSpace: https://clarin-pl.eu/dspace/handle/11321/327

Posted in Bez kategorii.