Praca dla lingwisty – ogłoszenie I

Poszukiwany lingwista do pracy w Konsorcjum CLARIN-PL

 

Poszukujemy osób chętnych do pracy w obszarze lingwistyki komputerowej przy projekcie Słowosieć realizowanym na Politechnice Wrocławskiej w ramach infrastruktury CLARIN-PL.

Ogłoszenie kierujemy do osób, które:

– kończą studia II stopnia w zakresie językoznawstwa polskiego i planują studia III stopnia lub też realizują je obecnie;

– posługują się językiem angielskim (a także niemieckim lub hiszpańskim);

– są zainteresowane nabyciem i rozwojem umiejętności technicznych, które mogą być rozwijane w zakresie związanym z pracą (np. język programowania, bazy danych, arkusze kalkulacyjne itp.);

– same potrafią definiować swoje zadania w porozumieniu z koordynatorem i konsekwentnie dążyć do ich realizacji.

Ze swojej strony możemy zaoferować:

– wynagrodzenie na początkowym poziomie 3 200 zł netto (podstawa);

stabilność zatrudnienia przez okres trwania projektu (4 lata);

– możliwość publikacji w renomowanych czasopismach o zasięgu ogólnoświatowym w zakresie informatyki i językoznawstwa;

– możliwość pogodzenia pracy z doktoratem i życiem osobistym (możliwość uzgodnienia godzin pracy);

– uczestnictwo w nowatorskich projektach w zakresie przetwarzania języka naturalnego;

– możliwość nabycia umiejętności technicznych niezbędnych przy pracy analityka danych językowych.

 

Słowosieć (ang. plWordNet, zob. http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/) jest bazą leksykalno-semantyczną dla języka polskiego, rodzajem elektronicznego słownika relacyjnego w formacie bazy danych (SQL), budowanym od 2005 roku na Politechnice Wrocławskiej przy udziale programistów – specjalistów przetwarzania języka naturalnego i lingwistów. Od 2013 roku jest rozwijana w ramach infrastruktury technologii językowej dla języka polskiego CLARIN-PL (https://clarin-pl.eu/pl/strona-glowna/), będącej częścią ogólnoeuropejskiej infrastruktury CLARIN ERIC (https://www.clarin.eu/). Od b.r. infrastruktura CLARIN-PL będzie rozwijana w ramach działania 4.2. POIR (http://www.poir.opi.org.pl/), którego celem jest dostosowanie jej do wykorzystania na rynku komercyjnym.

 

Elementy Słowosieci, które planujemy w najbliższym czasie rozwijać, a które jednocześnie mogą stać się materiałem prac badawczych naszych współpracowników, to m.in.:

– semantyka przymiotników w języku polskim;

– kolokacje i wielowyrazowe jednostki leksykalne (w tym terminologia wielowyrazowa);

– relacje semantyczne i derywacyjne pomiędzy jednostkami z języka i wydobywanie ich z tekstów;

– ujednoznacznianie znaczeń leksykalnych (word sense disambiguation);

– ontologie wyższego i średniego rzędu oraz ontologie dziedzinowe;

– powiązania pomiędzy systemami języka (np. morfologicznym i składniowym);

– analiza semantyczno-kulturowa

oraz wiele innych, które zależą od obecnego kształtu Słowosieci, potencjalnych kierunków jej rozwoju i Państwa kreatywności.

 

Zgłoszenie

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mejlowy z koordynatorką polskich lingwistów Słowosieci, dr Agnieszką Dziob: agnieszka.dziob@pwr.edu.pl. W mejlu prosimy zaznaczyć, jaki wymiar etatu Państwa interesuje. Na zgłoszenia czekamy do 15. 06. 2020r.

Posted in CLARIN, CLARIN-PL, Współpraca.