Praca dla lingwisty – ogłoszenie II

Poszukiwany lingwista do pracy w Konsorcjum CLARIN-PL

 

Poszukujemy osób chętnych do pracy w charakterze lingwisty – anotatora w projekcie realizowanym na Politechnice Wrocławskiej w ramach infrastruktury CLARIN-PL.

Ogłoszenie kierujemy do osób, które:

  1. kończą lub skończyły studia przynajmniej I stopnia w zakresie językoznawstwa polskiego lub dyscypliny pokrewnej,
  2. mają doświadczenie w pracy z tekstem (anotacja, analiza, redakcja etc.),
  3. umiejętnie korzystają z programów komputerowych do pracy z tekstem,
  4. są zainteresowane nabyciem i rozwojem umiejętności technicznych, które mogą być rozwijane w zakresie związanym z pracą (np. język programowania, bazy danych, arkusze kalkulacyjne itp.);
  5. same potrafią definiować swoje zadania w porozumieniu z koordynatorem i konsekwentnie dążyć do ich realizacji.

 

Oferujemy:

  1. uczestnictwo w nowatorskim projekcie w zakresie przetwarzania języka naturalnego,
  2. możliwość nabycia umiejętności technicznych niezbędnych przy pracy analityka danych językowych,
  3. możliwość pogodzenia pracy z doktoratem i życiem osobistym (możliwość uzgodnienia godzin pracy).

 

Korpusy językowe znajdują coraz większe zastosowanie we współczesnych badaniach humanistycznych i społecznych (np. z zakresu leksykografii, literaturoznawstwa, psychologii, czy socjologii).  Anotowane kolekcje tekstów jako zbiory treningowo-testowe są ponadto kluczowymi zasobami dla rozwoju narzędzi do automatycznego przetwarzania języka naturalnego.

 

Zgłoszenie:

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy z koordynatorem lingwistów korpusowych, dr. Marcinem Oleksym: marcin.oleksy@pwr.edu.pl. W mailu prosimy zaznaczyć, jaki wymiar czasu pracy Państwa interesuje. Na zgłoszenia czekamy do 15. 06. 2020r.

 

 

Posted in CLARIN, CLARIN-PL, Współpraca.