Powstało Centrum Wiedzy PolLinguaTec (Centrum Clarin typu K)

 

Utworzone przez CTJ CLARIN-PL Centrum Wiedzy PolLinguaTec otrzymało certyfikat CLARIN K Centre.

PolLinguaTec zostało powołane w celu dostarczania badaczom niezbędnej wiedzy z zakresu wykorzystania technologii przetwarzania języka naturalnego (NLP) ze szczególnym uwzględnieniem polszczyzny. Centrum dostarcza niezbędnej dokumentacji (dokumenty techniczne, instrukcje obsługi), prowadzi szkolenia oraz służy pomocą i dobrą radą na każdym etapie prowadzenia badań.

PolLinguaTec funkcjonuje przy Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL – jednym z czołowych ośrodków badań i rozwoju technologii językowych ukierunkowanych na język polski. Oferta PolLinguaTec jest tożsama z dotychczasową ofertą CTJ, uzyskanie certyfikatu Clarin K Centre umożliwia lepiej skoordynowaną działalność ukierunkowaną na upowszechnianie wiedzy o technologiach językowych oraz zinstytucjonalizowaną formę pomocy użytkownikom.

Zachęcamy do skorzystania z oferty CTJ oraz PolLinguaTec oraz do kontaktu z naszymi pracownikami.

strona CTJ CLARIN-PL: LINK

strona PolLinguaTec – Centrum Wiedzy: LINK

Certyfikat Clarin K Centre: LINK

Posted in Bez kategorii.