Przegląd usług CLARIN ERIC

Poniższa lista zawiera wybrane przykłady aplikacji, narzędzi i zasobów dostępnych i powstających w ramach CLARIN – ogólnoeuropejskiej infrastruktury naukowej technologii językowych. Lista obejmuje bardzo liczne usługi różnego typu, umożliwiające rozmaite zastosowania w naukach humanistycznych i społecznych. Wskazane podobieństwa i analogie pomiędzy aplikacjami, narzędziami oraz zasobami uświadamiają potencjał i możliwości współpracy w tworzeniu usług o międzyjęzykowym zasięgu oraz łączeniu istniejących usług i aplikacji w bardziej kompleksowe rozwiązania.

1.       Genuine applications – aplikacje dostępne online, nie wymagające instalacji ani wiedzy technicznej, rozwiązujące konkretny problem badawczy;

2.       Processing flows – procesy przetwarzania, które użytkownik tworzy, wybierając dostępne narzędzia i dostarczając własny materiał badawczy;

3.       Tools for creating own tools and resources – narzędzia do tworzenia własnych zasobów i narzędzi, wymagające instalacji i wiedzy technicznej o różnym stopniu zaawansowania;

4.       Resources – korpusy, słowniki, bazy danych, wordnety, dostarczające materiału badawczego, czasem zawierające narzędzia do analizy ilościowo-jakościowej o różnym stopniu skomplikowania;

5.       Tree bank tools –narzędzia umożliwiające pracę z bankami drzew.

Pobierz listę (plik .xls)

 

Genuine applications

Processing flows

Tools for creating own tools and resources

Resources

Tree bank tools

Other