Publikacje: humanistyka cyfrowa w Polsce

24 entries « 2 of 2 »

2012

Pawłowski, Adam

Elektroniczna wersja serii „Język a Kultura” w świetle badań naukometrycznych (Journal Article)

Język a Kultura, (23), pp. 513-544, 2012, ISBN: 978-83-229-3348-0.

(Abstract | BibTeX)

2011

Marcińczuk, Michał; Piasecki, Maciej

Statistical proper name recognition in Polish economic texts (Journal Article)

Control and Cybernetics, 40 (2), pp. 393-418, 2011.

(Abstract | Links | BibTeX)

Ziółko Bartosz, Ziółko Mariusz

Przetwarzanie mowy (Book)

Wydawnictwa AGH, Kraków, 2011, ISBN: 978-83-7464-441-9.

(Links | BibTeX)

0000

Hebal-Jezierska, Milena

Zastosowanie korpusowych profili kolokacyjnych do rekonstrukcji językowych stereotypów Polaka, Czecha i Słowaka w językach zachodniosłowiańskich. (Journal Article)

"Polonica", 34 , 0000.

(BibTeX)

24 entries « 2 of 2 »