Spotkanie z prof. Janem Rybickim na UWr – zaproszenie

W imieniu prof. Adama Pawłowskiego przekazujemy zaproszenie na spotkanie z prof. Janem Rybickim organizowanym na Uniwersytecie Wrocławskim:

 

Szanowni Państwo,

pozwalam sobie zaprosić Państwa na dziewiąty wykład w cyklu „Spotkań z Humanistyką Cyfrową”

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym razem omawiana będzie problematyka

automatycznej analizy tekstów literackich z elementami przekładoznawstwa.

W najbliższy piątek, 7 czerwca, gościć będziemy dr hab. Jana Rybickiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego,

który przedstawi wykład pod tytułem:

Blaski i cienie ilościowej analizy słownictwa tekstów literackich

Zgodnie z tradycją wcześniejszych spotkań zapraszam 7 czerwca 2019 o 13.00 do Instytutu Informacji

Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, pl.Uniwersytecki 9/13, sala 104.

Streszczenie wykładu i biogram prelegenta znajdują się na stronie Pracowni Humanistyki Cyfrowej IINiB:

http://phc.uni.wroc.pl/spotkanie_9.html.

Z poważaniem, Adam Pawłowski

Pełnomocnik Rektora UWr ds humanistyki cyfrowej

Posted in Bez kategorii.