Uniwersytet Warszawski: Korpusowa analiza mowy z użyciem narzędzi Clarin-PL (23. 11. 2017 r.)

Instytut Języka Polskiego UW uprzejmie zaprasza na zebranie naukowe, na którym dr inż. Danijel Koržinek wygłosi referat pt. Korpusowa analiza mowy z użyciem narzędzi Clarin-PL.

Streszczenie referatu:
Na prezentacji zostaną omówione metody i narzędzia stosowane do korpusowej analizy mowy. Narzędzia te, stworzone w ramach polskiego projektu Clarin, ułatwiają pracę z dużymi zbiorami nagrań mowy dzięki częściowej automatyzacji żmudnych i skomplikowanych procesów. Dodatkowo, zaprezentowany zostanie system bazodanowy o nazwie EMU, specjalnie przeznaczony do przechowywania i przeszukiwania tego typu korpusów. Dzięki integracji z środowiskiem R, umożliwia on dokonywanie złożonych zestawień statystycznych przy stosunkowo niewielkim nakładzie pracy. Zapraszam wszystkie osoby, które w swojej pracy badawczej wykorzystują nagrania mowy albo zastanawiają się nad ich wykorzystaniem.

Termin zebrania: 23 listopada 2017 r., godz. 13.15
Miejsce zebrania: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Wydziału Polonistyki, II piętro, sala 37

Posted in Bez kategorii.