V cykl wykładów i warsztatów: CLARIN-PL w praktyce badawczej. Cyfrowe narzędzia do analizy języka w naukach humanistycznych i społecznych.

Konsorcjum CLARIN-PL

oraz

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

zapraszają

do uczestnictwa w V cyklu wykładów i warsztatów: CLARIN-PL w praktyce badawczej. Cyfrowe narzędzia do analizy języka w naukach humanistycznych i społecznych. Cykl zostanie zorganizowany w dniach 29-30 maja w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w WarszawieWarsztaty są bezpłatne.
CLARIN-PL to polskie konsorcjum naukowe będące częścią ogólnoeuropejskiej infrastruktury badawczej CLARIN (Common Language Resources & Technology Infrastructure), udostępniającej zasoby językowe oraz elektroniczne narzędzia do automatycznego przetwarzania języka, które mogą znaleźć zastosowanie w badaniach humanistycznych i społecznych opartych na gromadzeniu i analizie dużych ilości tekstowych materiałów źródłowych.

Podczas najbliższych warsztatów zamierzamy zorganizować serię dłuższych, kilkugodzinnych minikursów, które mają na celu przede wszystkim zaznajomienie uczestników z praktycznymi aspektami pracy z narzędziami maszynowego przetwarzania języka.

Dzięki niewielkiej liczebności grup warsztatowych, zawężeniu tematyki i wydłużeniu czasu poszczególnych segmentów szkolenia ufamy, że uda nam się efektywnie przekazać uczestnikom wiedzę z zakresu obsługi specjalistycznych programów, wskazać możliwości wykorzystania w badaniach humanistycznych i społecznych oraz poznać opinie. 

19 maja rozpoczęła się otwarta rejestracja uzupełniająca dla wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w warsztatach. Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza. Wyboru zajęć proszę dokonywać w oparciu o grafik i szczegółowy plan warsztatów. Informacje o przebiegu zapisów będą aktualizowane na stronie https://clarin-pl.eu/pl. Rejestracja potrwa do 24 maja (środa). Uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez konsorcjum CLARIN-PL jest całkowicie bezpłatne. 

CLARIN ERIC: www.clarin.eu
Materiały i programy dotyczące poprzednich warsztatów: http://clarin-pl.eu/pl/mediateka/
Spis zasobów i narzędzi: http://clarin-pl.eu/pl/uslugi/

Posted in Bez kategorii.