Rada Programowa CLARIN-PL

Rada została powołana zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ma charakter doradczy. Jej zadaniem ma być wskazywanie nowych kierunków badań CLARIN-PL oraz ocena stanu bieżącego infrastruktury z perspektywy zastosowań w naukach humanistycznych i społecznych.

Skład Rady:

prof. dr hab. Marek Jeziński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Jerzy Bartmiński
projekt EUROJOS

dr hab. Marek Troszyński
Instytut Badań Literackich PAN

prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński
Uniwersytet SWPS; Instytut Języka Polskiego PAN

dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi
Instytut Psychologii PAN

dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ
Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Wojciech Burszta
Uniwersytet SWPS; Instytut Slawistyki PAN

dr hab. Tomasz Wicherkiewicz, prof. UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr hab. Katarzyna Klessa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Joanna Kurczewska
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr Grzegorz Bryda
Uniwersytet Jagielloński

Posted in Uncategorised.

One Comment

  1. Pingback: Pierwsze spotkanie Rady Programowej CLARIN-PL | Clarin PL

Comments are closed.