Files in this item
 Download all files in item (835.97 KB)

This item is
Distributed under Creative Commons
and licensed under:
Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Attribution Required
Icon
Name
Opowiadania-Kisielewski_Orzeł_biały.odt
Size
6.3 KB
Format
OpenOffice Writer
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Opowiadania-Kisielewski_Jędrek.doc
Size
38 KB
Format
Microsoft Word
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Opowiadania-Dąbrowska_Dzikie_ziele.docx
Size
36.03 KB
Format
Microsoft Word 2007
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Opowiadania-Jasieński_Klucze.docx
Size
18.84 KB
Format
Microsoft Word 2007
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Wikinews-Umowa_Zlecenie.odt
Size
5.15 KB
Format
OpenOffice Writer
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Wikinews-Osielsko.docx
Size
11.89 KB
Format
Microsoft Word 2007
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Wikinews-Czas_Zimowy.doc
Size
22.5 KB
Format
Microsoft Word
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Wikinews-Blik.txt
Size
998 bytes
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Opowiadania-Żeromski_Zmierzch.txt
Size
11.78 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Wikinews-Wojsko.txt
Size
833 bytes
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
38.79 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2017-07-06 12:17:03.292545', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/404/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, GERUNDIUM i KUBLIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK,, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
38.79 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2017-07-06 12:19:28.180715', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/404/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, GERUNDIUM i KUBLIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK,, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
571.81 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2017-07-06 12:22:03.098571', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/404/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, GERUNDIUM i KUBLIK, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY i PRZYSŁÓWEK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, DWA WYRAZY, CZASOWNIK i RZECZOWNIK, WYRAŻENIE PRZYIMKOWE, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK,, CZASOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie + nieciągłość), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK (nieciągłość), GERUNDIUM i KUBLIK (nieciągłość), IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY i PRZYSŁÓWEK (nieciągłość), COŚ i PRZYMIOTNIK w gen. (nieciągłość), RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f (nieciągłość), RZECZOWNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), RZECZOWNIK i SIEBIE (nieciągłość), ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK (nieciągłość), LICZEBNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), DWA WYRAZY (nieciągłość), CZASOWNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (nieciągłość), CZASOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK (nieciągłość), PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK (nieciągłość)'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
34.3 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2017-07-06 12:26:07.935055', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Pointwise Mutual Information', korpus: '/public-dspace/11321/404/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, GERUNDIUM i KUBLIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK,, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: ''
 Download file