Files in this item
 Download all files in item (104.73 KB)

This item is
Distributed under Creative Commons
and licensed under:
Creative Commons - Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Attribution Required
Icon
Name
wo-01-04-19-a.txt
Size
3.81 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-04-02-19-a.txt
Size
4.54 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-02-03-19-a.txt
Size
2.01 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-06-02-19-a.txt
Size
3.56 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-09-03-19-a.txt
Size
1.58 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-11-03-19-a.txt
Size
2.16 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-06-03-19-a.txt
Size
7.32 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-20-03-19-a.txt
Size
6.87 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-19-02-19a.txt
Size
2.14 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-07-02.19a.txt
Size
617 bytes
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-16-02-19a.txt
Size
1.85 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-14-03-19-a.txt
Size
3.31 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-23-03-19-a.txt
Size
1.05 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-23-02-29-a.txt
Size
1.05 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-23-02-19-b.txt
Size
1.79 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-23-02-19-a.txt
Size
7.41 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-21-02-19a.txt
Size
1.55 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-23-03-19-e.txt
Size
2.71 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-23-03-19-d.txt
Size
1.95 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-23-03-19-c.txt
Size
2.64 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-23-03-19-b.txt
Size
1.79 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-28-03-19-b.txt
Size
6.07 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-28-03-19-a.txt
Size
1.93 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-29-03-19-a.txt
Size
3.2 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wo-30-03-19-a.txt
Size
1.15 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
30.68 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2019-05-24 16:36:21.162453', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/657/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, GERUNDIUM i KUBLIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK,, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: ''
 Download file