Materials from the 3rd series of lectures and workshops: CLARIN-PL in research practice

Pedagogical University of Cracow, June 17-19, 2015

workshop materials

Survey for participants

Workshop program

Day I

CLARIN-PL: Language Resources & Technology Infrastructure: collecting, depositing, annotating and sharing corpora
Maciej Piasecki, Marcin Pol, Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy, Jan Kocoń, Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL: gromadzenie, deponowanie, anotowanie i udostępnianie korpusów
Gromadzenie, deponowanie, anotowanie i udostępnianie korpusów. Instrukcja

Tools for automatic analysis of textual references
Michał Marcińczuk, Jan Kocoń, Narzędzia do automatycznej analizy odniesień w tekstach
Narzędzia do automatycznej analizy odniesień w tekstach. Instrukcja
WytyczneKPWr-JednostkiIdentyfikacyjne
WytyczneKPWr-WyrażeniaTemporalneTIMEX

Speech corpora and tools for their processing
Danijel Korzinek, Krzysztof Marasek, Korpusy mowy i narzędzia do ich przetwarzania

Day II

PlWordNet 3.0 – Polish lexical semantic network and its use in analysis of meaning
Paweł Kędzia, Marek Maziarz, Maciej Piasecki, Ewa Rudnicka, Piotr Pęzik, Słowosieć 3.0. Wykład
Paweł Kędzia, Marek Maziarz, Maciej Piasecki, Ewa Rudnicka, Słowosieć 3.0. Warsztaty

Tools for automatic extraction of collocation dictionaries and for assessment of collocations
Marek Maziarz, Maciej Piasecki

Semantic parsing and its application
Wojciech Jaworski, Adam Przepiórkowski, Parsowanie semantyczne i jego zastosowania

Day III

Conversational register of Polish, i.e., real-time discourse based on data obtained from Spokes
Piotr Pęzik

Text classification and stylometric analysis system
Maciej Eder, Maciej Piasecki