Tagger

Usługa wykonuje tokenizację oraz tagowanie morfosyntaktyczne tekstu w języku polskim z wykorzystaniem narzędzia: WCRF Tagger.

Przed analizą Po analizie
								

Ala ma kota.
								
							
								

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE chunkList SYSTEM "ccl.dtd"> 
<chunkList> 
 <chunk id="ch1" type="p"> 
 <sentence id="s1"> 
  <tok> 
  <orth>Ala</orth> 
  <lex disamb="1"><base>Ala</base><ctag>subst:sg:nom:f</ctag></lex> 
  </tok> 
  <tok> 
  <orth>ma</orth> 
  <lex disamb="1"><base>mieć</base><ctag>fin:sg:ter:imperf</ctag></lex> 
  </tok> 
  <tok> 
  <orth>kota</orth> 
  <lex disamb="1"><base>kot</base><ctag>subst:sg:acc:m2</ctag></lex> 
  </tok> 
  <ns/> 
  <tok> 
  <orth>.</orth> 
  <lex disamb="1"><base>.</base><ctag>interp</ctag></lex> 
  </tok> 
 </sentence> 
 </chunk> 
</chunkList>

								
							

Poprzez poniższy klient webowy usługi Tagger możesz przetestować narzędzie WCRF Tagger.

Wygeneruj nowe zapytanieTekst został zatwierdzony. Użyj poniższego formularza, aby sprawdzić wynik.

Rezultat

Rezultat

W przypadku, gdy potrzebne jest zautomatyzowane przetwarzanie na większa skalę można połączyć się z naszą usługą poprzez protokół SOAP lub REST. Usługa dostępna jest pod tym linkiem: WSDL


Autorzy narzędzia: Adam Radziszewski, Radosław Warzocha