WSD

Usługa wykonuje ujednoznacznianie znaczeń leksykalnych z wykorzystaniem narzędzia: WSD.

Przed analizą Po analizie
								

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE chunkList SYSTEM "ccl.dtd"> 
<chunkList> 
 <chunk id="ch1" type="p"> 
 <sentence id="s1"> 
  <tok> 
  <orth>Ala</orth> 
  <lex disamb="1"><base>Ala</base><ctag>subst:sg:nom:f</ctag></lex> 
  </tok> 
  <tok> 
  <orth>ma</orth> 
  <lex disamb="1"><base>mieć</base><ctag>fin:sg:ter:imperf</ctag></lex> 
  </tok> 
  <tok> 
  <orth>kota</orth> 
  <lex disamb="1"><base>kot</base><ctag>subst:sg:acc:m2</ctag></lex> 
  </tok> 
  <ns/> 
  <tok> 
  <orth>.</orth> 
  <lex disamb="1"><base>.</base><ctag>interp</ctag></lex> 
  </tok> 
 </sentence> 
 </chunk> 
</chunkList>

								
							
								

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE chunkList SYSTEM "ccl.dtd"> 
<chunkList> 
 <chunk id="ch1" type="p"> 
 <sentence id="s1"> 
  <tok> 
  <orth>Ala</orth> 
  <lex disamb="1"><base>Ala</base><ctag>subst:sg:nom:f</ctag></lex> 
  <prop key="sense:ukb:syns_id">236786</prop> 
  <prop key="sense:ukb:syns_rank">236786/1</prop> 
  <prop key="sense:ukb:unitsstr">ala-2(grp)</prop> 
  </tok> 
  <tok> 
  <orth>ma</orth> 
  <lex disamb="1"><base>mieć</base><ctag>fin:sg:ter:imperf</ctag></lex> 
  <prop key="sense:ukb:syns_id">8913</prop> 
  <prop key="sense:ukb:syns_rank">8913/0.692342 59906/0.222411 55321/0.0635641 1719/0.0216837</prop> 
  <prop key="sense:ukb:unitsstr">być_w_posiadaniu-1(cpos) posiadać-2(cpos) mieć-3(cpos)</prop> 
  </tok> 
  <tok> 
  <orth>kota</orth> 
  <lex disamb="1"><base>kot</base><ctag>subst:sg:acc:m2</ctag></lex> 
  <prop key="sense:ukb:syns_id">34154</prop> 
  <prop key="sense:ukb:syns_rank">34154/0.678118 227074/0.182792 5168/0.119853 227075/0.0110984 406482/0.00383561 75697/0.0033775 405249/0.000926005</prop> 
  <prop key="sense:ukb:unitsstr">kot-2(zw) kot_domowy-2(zw)</prop> 
  </tok> 
  <ns/> 
  <tok> 
  <orth>.</orth> 
  <lex disamb="1"><base>.</base><ctag>interp</ctag></lex> 
  </tok> 
 </sentence> 
 </chunk> 
</chunkList>

								
							

Poprzez poniższy klient webowy usługi WSD możesz przetestować narzędzie WSD.

Wygeneruj zapytanie na podstawie tokenu (kodu zapytania)

Wygeneruj nowe zapytanie

Rezultat

Rezultat

W przypadku, gdy potrzebne jest zautomatyzowane przetwarzanie na większa skalę można połączyć się z naszą usługą poprzez protokół SOAP lub REST. Usługa dostępna jest pod tym linkiem: WSDL


Autorzy narzędzia: Paweł Kędzia, Marlena Orlińska