Sentemo

Nazwa

Sentemo – narzędzie do wyznaczania sentymentu krótkich fragmentów tekstu

Opis

Sentemo jest otwartym systemem sieciowym, służącym do przetwarzania i wyznaczania sentymentu danych tekstowych w języku polskim w postaci rozkładu polaryzacji wydźwięku emocjonalnego. Jest to narzędzie pomocne w określeniu charakteru analizowanego tekstu poprzez wskazanie na pozytywny lub negatywny aspekt wypowiedzi. Analiza sentymentu może być zastosowana w różnych dziedzinach, jak marketing (np. monitorowanie wydźwięku wypowiedzi w opiniach klientów), e-handel (np. grupowanie produktów, wykrywanie anomalii w opisach, rekomendacje), polityka (np. śledzenie reakcji wyborców), czy jako element badania naukowego (np. badanie informacji subiektywnych polskich tekstów z mediów społecznościowych).

Adres bibliograficzny publikacji przewodniej (w przypadku użycia Sentemo, prosimy o cytowanie tej publikacji):

Kocoń Jan, Miłkowski Piotr and Zaśko-Zielińska Monika. “Multi-Level Sentiment Analysis of PolEmo 2.0: Extended Corpus of Multi-Domain Consumer Reviews” Proceedings of the 23rd Conference on Computational Natural Language Learning (CoNLL) 2019. 

https://www.researchgate.net/publication/336998468_Multi-Level_Sentiment_Analysis_of_PolEmo_20_Extended_Corpus_of_Multi-Domain_Consumer_Reviews