Więcej o CLARIN

clarin-frontpage-logo

Czym jest CLARIN?

Celem CLARIN jest udostępnianie zasobów językowych oraz elektronicznych narzędzi do automatycznego przetwarzania języka naturalnego badaczom we wszystkich dyscyplinach naukowych, a w szczególności z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

Dowiedz się więcej

Misja

Zasadniczy cel CLARIN to budowa narzędzi naukowych, które umożliwią rozszerzony dostęp do dużych zbiorów dokumentów tekstowych, nagrań języka mówionego i zasobów multimedialnych oraz ich zautomatyzowaną analizę.

Dowiedz się więcej

Struktura

Jednostką zarządzającą CLARIN na poziomie europejskim jest konsorcjum państw o nazwie CLARIN ERIC, w którego skład wchodzą rządy poszczególnych państw oraz organizacje międzyrządowe.

Dowiedz się więcej