Materiały: I cykl wykładów i warsztatów: CLARIN-PL w praktyce badawczej

Instytut Badań Literackich PAN, 13-15 kwietnia 2015

materiały warsztatowe

Dzień I

Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL: deponowanie i upowszechnianie zasobów oraz narzędzi językowych dla języka polskiego
Maciej Piasecki, Tomasz Walkowiak, Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL: deponowanie i upowszechnianie zasobów oraz narzędzi językowych dla języka polskiego

Gromadzenie, anotowanie i udostępnianie korpusów
Marcin Oleksy, Jan Kocoń, Gromadzenie, anotowanie i udostępnianie korpusów. Wykład
Marcin Oleksy, Jan Kocoń, Gromadzenie, anotowanie i udostępnianie korpusów. Warsztaty
Marcin Oleksy, Inforex. Instrukcja

Narzędzia do automatycznej analizy odniesień w tekstach
Michał Marcińczuk, Jan Kocoń, Narzędzia do automatycznej analizy odniesień w tekstach. Wykład
Michał Marcińczuk, Jan Kocoń, Narzędzia do automatycznej analizy odniesień w tekstach. Warsztaty
Michał Marcińczuk, Wytyczne KPWr: Rozszerzony schemat jednostek identyfikacyjnych
Jan Kocoń, Wytyczne KPWr: Wyrażenia temporalne

Zaawansowane narzędzie do analizy korpusu w oparciu o reguły
Michał Marcińczuk, Zaawansowane narzędzie do analizy korpusu w oparciu o reguły. Wykład
Michał Marcińczuk, Zaawansowane narzędzie do analizy korpusu w oparciu o reguły. Warsztaty
wccl-match-agr-subst-nam.txt
wccl-match-anotacje.txt
wccl-match-errors.txt
wccl-match-timex.txt

Dzień II

Słowosieć 3.0 – leksykalna sieć semantyczna języka polskiego i jej zastosowanie w analizie znaczeń
Paweł Kędzia, Marek Maziarz, Maciej Piasecki, Piotr Pęzik, Słowosieć 3.0 - leksykalna sieć semantyczna języka polskiego i jej zastosowanie w analizie znaczeń
Paweł Kędzia, Marek Maziarz, Maciej Piasecki, Słowosieć 3.0 - leksykalna sieć semantyczna języka polskiego i jej zastosowanie w analizie znaczeń. Część ćwiczeniowa

Dwujęzyczna Słowosieć – możliwości wykorzystania w pracy tłumacza
Ewa Rudnicka, Dwujęzyczna Słowosieć - możliwości wykorzystania w pracy tłumacza

Narzędzia do automatycznego wydobywania słowników związków frazeologicznych i terminów
Marek Maziarz, Michał Wendelberger, Narzędzia do automatycznego wydobywania słowników związków frazeologicznych i terminów

Korpusy referencyjne i równoległe w warsztacie tłumacza
Piotr Pęzik, Korpusy referencyjne, korpusy równoległe, ekwiwalencja frazeologiczna
Piotr Pęzik, Exploring Polish-English Parallel Corpora with Paralela

Dzień III

Możliwości wykorzystania narzędzi CL-PL w pracy humanisty. Przegląd narzędzi, zasobów i aplikacji – potencjalne zastosowania
Marcin Woliński, Anna Andrzejczuk, Narzędzia analizy fleksyjnej tekstów polskich

System do klasyfikacji tekstu i analizy stylometrycznej
Maciej Eder, Maciej Piasecki, System do klasyfikacji tekstu i analizy stylometrycznej

Rejestr konwersacyjny – rzeczywistość i stylizacja na podstawie korpusu Spokes
Piotr Pęzik, Rejestr nieformalny-konwersacyjny polszczyzny. Dane korpusowe a stylizacja
Spokes.key

Parsowanie składniowe i jego zastosowania
Alina Wróblewska, Parsowanie składniowe i jego zastosowania.
Alina Wróblewska, Parsowanie składniowe i jego zastosowania. Warsztaty

Tutoriale