What's New

corpus
corpus
Author(s):
Description:
Test korpsusu przemówień
 This item contains 4 files (168.81 KB).
 
Distributed under Creative Commons Attribution Required Share Alike
corpus
corpus
Author(s):
Description:
Pierwsze siedemnaście stron relacji podróżniczej Antoniego Karśnickiego - test przed całością
 This item contains 4 files (29.78 KB).
 
Distributed under Creative Commons Attribution Required Share Alike
corpus
corpus
Description:
Test przed zamieszczeniem właściwego korpusu
 This item contains 1 file (3.8 KB).
 
Distributed under Creative Commons Attribution Required