What's New

corpus
corpus
Author(s):
Description:
Polish texts from 17th to 19th century
 This item contains 20 files (253 KB).
 
Distributed under Creative Commons Attribution Required
corpus
corpus
Author(s):
Description:
Sample of diachronic corpus
 This item contains 3 files (38 KB).
 
Distributed under Creative Commons Attribution Required
corpus
corpus
Author(s):
Description:
a book in Polish by Bolesław Prus
 This item contains 1 file (2.56 MB).
 
Publicly Available

Most Viewed Items

Top Last Week
lexicalConceptualResource
lexicalConceptualResource
Description:
Model wektorowy słów zbudowany w oparciu o podejście skip gramów. Model słów uczony był na sieci głębokiej, której warstwy ukryte posiadały wielkość 100 neuronów. Model zawiera zwinięte do jednego tokenu wielowyrazowce ...
 This item contains 1 file (802.34 MB).
corpus
corpus
Author(s):
Description:
Polish texts from 17th to 19th century
 This item contains 20 files (253 KB).
 
Distributed under Creative Commons Attribution Required
corpus
corpus
Author(s):
Description:
Sample of diachronic corpus
 This item contains 3 files (38 KB).
 
Distributed under Creative Commons Attribution Required