What's New

corpus
corpus
Description:
Korpus, w którego skład wchodzą przykładowe teksty pozyskane ze strony Kroniki Fallathanu. Posłużyły one analizie najczęściej występujących anotacji, które pozwoliły na określenie struktury infosfery gry oraz skali dezinformacji.
 This item contains no files.
corpus
corpus
Author(s):
Description:
dokumenty aparatu represji
 This item contains 14 files (180.94 KB).
 
Distributed under Creative Commons Attribution Required
corpus
corpus
Description:
357 documents from KPWr corpus annotated manually at syntactic level (chunks).
 This item contains 1 file (6.08 MB).
 
Distributed under Creative Commons Attribution Required Share Alike