Files in this item
 Download all files in item (1.58 MB)

This item is
Distributed under Creative Commons
and licensed under:
Creative Commons - Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Attribution Required
Icon
Name
romowie_13_04.xlsx
Size
816.79 KB
Format
Microsoft Excel 2007
Description
romowie
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
798.52 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-14 14:54:29.430209', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/149/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: ''
 Download file