Files in this item
 Download all files in item (326.94 KB)

This item is
Distributed under Creative Commons
and licensed under:
Creative Commons - Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Attribution Required
Icon
Name
romowie_p1.docx
Size
167.22 KB
Format
Microsoft Word 2007
Description
romowie01
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
6.35 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-14 14:41:52.210600', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/156/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie)'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
16.72 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-14 14:50:52.970794', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Frequency', korpus: '/public-dspace/11321/156/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
136.64 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-14 14:53:03.726142', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Frequency', korpus: '/public-dspace/11321/156/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, GERUNDIUM i KUBLIK, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY i PRZYSŁÓWEK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, DWA WYRAZY, CZASOWNIK i RZECZOWNIK, PRZYSŁÓWEK ZŁOŻONY, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK, CZASOWNIK + PRZYIMEK + RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie + nieciągłość), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK (nieciągłość), GERUNDIUM i KUBLIK (nieciągłość), IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY i PRZYSŁÓWEK (nieciągłość), COŚ i PRZYMIOTNIK w gen. (nieciągłość), RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f (nieciągłość), RZECZOWNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), RZECZOWNIK i SIEBIE (nieciągłość), ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK (nieciągłość), LICZEBNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), DWA WYRAZY (nieciągłość), CZASOWNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (nieciągłość), CZASOWNIK + PRZYIMEK + RZECZOWNIK (nieciągłość), PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK (nieciągłość)'. Opis użytkownika: ''
 Download file