Files in this item
 Download all files in item (9.9 MB)

This item is
Publicly Available
and licensed under:
GNU LGPL 3.0
Icon
Name
1990_Skubiszewski.txt
Size
34.68 KB
Format
Text file
Description
exp1990
 Download file
Icon
Name
1993_Skubiszewski.txt
Size
48.15 KB
Format
Text file
Description
exp193
 Download file
Icon
Name
1996_Rosati.txt
Size
46.46 KB
Format
Text file
Description
exp1996
 Download file
Icon
Name
1995_ Bartoszewski.txt
Size
44.69 KB
Format
Text file
Description
exp1995
 Download file
Icon
Name
1994_Olechowski.txt
Size
42.06 KB
Format
Text file
Description
exp1994
 Download file
Icon
Name
1998_Geremek.txt
Size
59.06 KB
Format
Text file
Description
exp1998
 Download file
Icon
Name
1997_Rosati.txt
Size
44.36 KB
Format
Text file
Description
exp1997
 Download file
Icon
Name
1991_Skubiszewski.txt
Size
41.88 KB
Format
Text file
Description
exp1991
 Download file
Icon
Name
1992_Skubiszewski.txt
Size
39 KB
Format
Text file
Description
exp1992
 Download file
Icon
Name
2001_Bartoszewski.txt
Size
48.13 KB
Format
Text file
Description
exp2001
 Download file
Icon
Name
2000_Geremek.txt
Size
49.77 KB
Format
Text file
Description
exp2000
 Download file
Icon
Name
1999_Geremek.txt
Size
66.03 KB
Format
Text file
Description
exp1999
 Download file
Icon
Name
2005_Rotfeld.txt
Size
47.52 KB
Format
Text file
Description
exp2005
 Download file
Icon
Name
2004_Cimoszewicz.txt
Size
40.52 KB
Format
Text file
Description
exp2004
 Download file
Icon
Name
2003_Cimoszewicz.txt
Size
36.85 KB
Format
Text file
Description
exp2003
 Download file
Icon
Name
2002_Cimoszewicz.txt
Size
54.71 KB
Format
Text file
Description
exp2002
 Download file
Icon
Name
2009_ Sikorski.txt
Size
53.25 KB
Format
Text file
Description
exp2009
 Download file
Icon
Name
2008_Sikorski.txt
Size
45.72 KB
Format
Text file
Description
exp2008
 Download file
Icon
Name
2007_Fotyga.txt
Size
77.81 KB
Format
Text file
Description
exp2007
 Download file
Icon
Name
2006_ Meller.txt
Size
52.49 KB
Format
Text file
Description
exp2006
 Download file
Icon
Name
2013_Sikorski.txt
Size
51.29 KB
Format
Text file
Description
exp2013
 Download file
Icon
Name
2012_Sikorski.txt
Size
39.05 KB
Format
Text file
Description
exp2012
 Download file
Icon
Name
2011_Sikorski.txt
Size
44.19 KB
Format
Text file
Description
exp2011
 Download file
Icon
Name
2010_ Sikorski.txt
Size
41.1 KB
Format
Text file
Description
exp2010
 Download file
Icon
Name
2014_Sikorski.txt
Size
47.99 KB
Format
Text file
Description
exp20014
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
664.71 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-16 08:45:16.348078', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/158/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
6.12 MB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-16 19:17:08.611669', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/158/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, GERUNDIUM i KUBLIK, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY i PRZYSŁÓWEK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, DWA WYRAZY, CZASOWNIK i RZECZOWNIK, PRZYSŁÓWEK ZŁOŻONY, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK, CZASOWNIK + PRZYIMEK + RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie + nieciągłość), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK (nieciągłość), GERUNDIUM i KUBLIK (nieciągłość), IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY i PRZYSŁÓWEK (nieciągłość), COŚ i PRZYMIOTNIK w gen. (nieciągłość), RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f (nieciągłość), RZECZOWNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), RZECZOWNIK i SIEBIE (nieciągłość), ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK (nieciągłość), LICZEBNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), DWA WYRAZY (nieciągłość), CZASOWNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (nieciągłość), CZASOWNIK + PRZYIMEK + RZECZOWNIK (nieciągłość), PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK (nieciągłość)'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
669.41 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2017-05-26 12:59:46.388865', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/158/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, GERUNDIUM i KUBLIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK,, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
669.41 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2017-05-29 15:41:26.005893', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/158/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, GERUNDIUM i KUBLIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK,, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
669.41 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2017-05-29 15:44:56.974585', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/158/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, GERUNDIUM i KUBLIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK,, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: ''
 Download file