Files in this item
 Download all files in item (6.13 MB)

This item is
Distributed under Creative Commons
and licensed under:
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)
Attribution Required Noncommercial No Derivative Works
Icon
Name
Górnictwo2_0_2.rtf
Size
37.16 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_3.rtf
Size
40.27 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_6.rtf
Size
39.84 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_5.rtf
Size
36.28 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_4.rtf
Size
36.62 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_1.rtf
Size
40.67 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_10.rtf
Size
37.33 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_9.rtf
Size
41.77 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_8.rtf
Size
35.45 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_7.rtf
Size
41.42 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_14.rtf
Size
37.38 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_13.rtf
Size
49.59 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_12.rtf
Size
38.5 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_11.rtf
Size
40.66 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_17.rtf
Size
39.15 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_16.rtf
Size
34.77 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_15.rtf
Size
38.06 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_20.rtf
Size
35.66 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_19.rtf
Size
36.54 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_18.rtf
Size
144.36 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_24.rtf
Size
35.86 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_23.rtf
Size
40.78 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_22.rtf
Size
38.73 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_21.rtf
Size
39.09 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_27.rtf
Size
35.82 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_26.rtf
Size
36.24 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_25.rtf
Size
36.93 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_31.rtf
Size
36.84 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_30.rtf
Size
46.18 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_29.rtf
Size
37.89 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_28.rtf
Size
40.7 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_35.rtf
Size
37.01 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_34.rtf
Size
46.33 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_33.rtf
Size
35.48 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_32.rtf
Size
50.24 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_38.rtf
Size
40.93 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_37.rtf
Size
39.73 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_36.rtf
Size
40.26 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_41.rtf
Size
37.13 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_40.rtf
Size
45.17 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_39.rtf
Size
38.29 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_44.rtf
Size
39.99 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_46.rtf
Size
38.9 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_43.rtf
Size
35.52 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_42.rtf
Size
40.62 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_48.rtf
Size
34.72 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_47.rtf
Size
44.58 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_45.rtf
Size
36.22 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Jakobik_1.rtf
Size
33.4 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_50.rtf
Size
34.34 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Górnictwo2_0_49.rtf
Size
42.21 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Jakobik_4.rtf
Size
35.55 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Jakobik_3.rtf
Size
39.81 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Jakobik_2.rtf
Size
34.41 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Mazur_2.rtf
Size
32.84 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Mazur_1_komentarz.rtf
Size
37.19 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Mazur_1.rtf
Size
34.28 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Jakobik_5.rtf
Size
32.24 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Młody_1.rtf
Size
34.53 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Mazur_2_komentarz.rtf
Size
32.47 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Młody_4.rtf
Size
36.1 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Młody_3.rtf
Size
31.86 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Młody_2.rtf
Size
33.92 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Swirski_2.rtf
Size
36.83 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Swirski_1.rtf
Size
37.5 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Młody_5.rtf
Size
41.2 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Swirski_4.rtf
Size
34.42 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Swirski_3.rtf
Size
37.81 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Swirski_2_komentarze.rtf
Size
34.13 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Śląsk_1_komentarze.rtf
Size
112.66 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Śląsk_1.rtf
Size
39.35 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Swirski_5.rtf
Size
37.61 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Śląsk_3.rtf
Size
34.14 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Śląsk_2_komentarze.rtf
Size
47.42 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Śląsk_2.rtf
Size
37.42 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Śląsk_4_komentarze.rtf
Size
34.71 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Śląsk_4.rtf
Size
39.99 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Śląsk_3_komentarze.rtf
Size
32.95 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Śląsk_6.rtf
Size
35.03 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Śląsk_5_komentarze.rtf
Size
34.45 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Śląsk_5.rtf
Size
34.53 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Śląsk_7_komentarze.rtf
Size
70.33 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Śląsk_7.rtf
Size
36.2 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Śląsk_6_komentarze.rtf
Size
33.71 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Śląsk_8_komentarze.rtf
Size
63.57 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
Śląsk_8.rtf
Size
37.42 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
1.52 MB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-06-24 11:33:28.382904', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/221/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, DWA WYRAZY, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie + nieciągłość), PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (nieciągłość), PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK (nieciągłość)'. Opis użytkownika: 'Blogi dotyczące górnictwa'
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
1.2 MB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-06-24 13:19:55.526117', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/221/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, DWA WYRAZY, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: 'Blogi górnicze - ograniczona liczba typów kolokacji'
 Download file