Files in this item
 Download all files in item (329.79 KB)

This item is
Distributed under Creative Commons
and licensed under:
Creative Commons - Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
Attribution Required
Icon
Name
teksty reklam do obliczen.txt
Size
83.07 KB
Format
Text file
Description
reklamy
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
170.15 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2017-04-04 12:09:25.767015', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/243/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, CZASOWNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK,, CZASOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie + nieciągłość), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK (nieciągłość), RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f (nieciągłość), RZECZOWNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), RZECZOWNIK i SIEBIE (nieciągłość), LICZEBNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), CZASOWNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (nieciągłość), CZASOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK (nieciągłość), PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK (nieciągłość)'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
1.23 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2017-04-04 12:10:54.005343', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Frequency', korpus: '/public-dspace/11321/243/wlw_ccl.zip', relacje: 'BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY i PRZYSŁÓWEK, BURKINOSTKA i RZECZOWNIK (nieciągłość), IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY i PRZYSŁÓWEK (nieciągłość)'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
1.23 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2017-04-04 12:11:44.611067', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Frequency', korpus: '/public-dspace/11321/243/wlw_ccl.zip', relacje: 'BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY i PRZYSŁÓWEK, BURKINOSTKA i RZECZOWNIK (nieciągłość), IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY i PRZYSŁÓWEK (nieciągłość)'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
74.11 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2017-04-04 12:11:47.387809', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Frequency', korpus: '/public-dspace/11321/243/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, CZASOWNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK,, CZASOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie + nieciągłość), COŚ i PRZYMIOTNIK w gen. (nieciągłość), RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f (nieciągłość), CZASOWNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (nieciągłość), CZASOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK (nieciągłość), PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość)'. Opis użytkownika: ''
 Download file