Files in this item
 Download all files in item (6.21 KB)

This item is
Distributed under Creative Commons
and licensed under:
Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Attribution Required
Icon
Name
podroz do persyi test.rtf
Size
3.8 KB
Format
RTF file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
2.41 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2018-10-01 13:23:22.307630', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/422/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, GERUNDIUM i KUBLIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK,, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: ''
 Download file