Files in this item
 Download all files in item (1.63 MB)

This item is
Publicly Available
and licensed under:
GNU LGPL 3.0
Icon
Name
beczkowska_bedzie_1897.txt
Size
250.42 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
beczkowska_droga_1898.txt
Size
624.76 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
beczkowska_gniezdzie_1899.txt
Size
393.28 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
404.92 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-14 14:54:03.556255', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Pearson's Chi2', korpus: '/public-dspace/11321/67/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: ''
 Download file