Files in this item
 Download all files in item (2.66 MB)

This item is
Publicly Available
and licensed under:
GNU LGPL 3.0
Icon
Name
dmochowska_obraczka_1907.txt
Size
403.63 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
dmochowska_dwor_1903.txt
Size
927.93 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
dmochowska_odlamana_1914.txt
Size
341.24 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
528.91 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-14 21:29:15.317500', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/71/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
521.98 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-14 21:36:54.155584', funkcja dyspersji: 'TF-IDF', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/71/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: ''
 Download file