Files in this item
 Download all files in item (5.23 MB)

This item is
Publicly Available
and licensed under:
GNU LGPL 3.0
Icon
Name
kaczkowski_murdelio_1853.txt
Size
881.26 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
kaczkowski_olbrachtowi_1889.txt
Size
1.76 MB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
kaczkowski_grob_1857.txt
Size
1.29 MB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
1.29 MB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-14 14:57:12.583746', funkcja dyspersji: 'TF-IDF', metoda rankingująca: 'W Specific Correlation', korpus: '/public-dspace/11321/77/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
793 bytes
Format
application/zip
Description
Czas: '2017-02-04 14:42:07.324121', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Mutual Dependency', korpus: '/public-dspace/11321/77/wlw_ccl.zip', relacje: 'BURKINOSTKA i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
27.97 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2017-02-04 14:46:46.455131', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/77/wlw_ccl.zip', relacje: 'IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY i PRZYSŁÓWEK'. Opis użytkownika: ''
 Download file