Files in this item
 Download all files in item (5.53 MB)

This item is
Publicly Available
and licensed under:
GNU LGPL 3.0
Icon
Name
kossak_zmilosci_1925.txt
Size
279 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
kossak_oreza_1937.txt
Size
750.77 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
kossak_bog_1935.txt
Size
829 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
701.02 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-22 16:28:47.233298', funkcja dyspersji: 'TF-IDF', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/79/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: 'Opiśek.'
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
3.03 MB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-05-21 14:05:38.124715', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Pearson's Chi2', korpus: '/public-dspace/11321/79/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), DWA WYRAZY'. Opis użytkownika: ''
 Download file