Files in this item
 Download all files in item (2.06 MB)

This item is
Publicly Available
and licensed under:
GNU LGPL 3.0
Icon
Name
kraszewski_lalki_1874.txt
Size
367.14 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
kraszewski_kordecki_1850.txt
Size
705.16 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
kraszewski_piast_1888.txt
Size
552.01 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
486.14 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-14 14:55:26.491844', funkcja dyspersji: 'TF-IDF', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/80/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: ''
 Download file