Files in this item
 Download all files in item (58.69 MB)

This item is
Distributed under Creative Commons
and licensed under:
IS PAS corpora license
Icon
Name
COELHO_11 MINUT_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
280.29 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
COELHO_CZEROWNICA_Z_PORTOBELLO_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
266.34 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
COELHO_ALCHEMIK_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
262.39 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
DRUGI DODATKOWY PROTOKOL DO KONWENCJI O_EKSTRADYCJI_ PL_BG_RU.xls.tmx
Size
50.83 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
COELHO_NA_ BRZEGU_RZEKI_PIEDRY_USIADLAM_I_PLAKALAM_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
294.87 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
COELHO_DEMON_I_PANNA_PRYM_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
256.67 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
COELHO_PIATA_GORA_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
264.36 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KARASLAWOW_UCZONE MYSZY_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
81.86 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KARTA SAMORZADU TERYTORIALNEGO_ PL_BG_RU.xls.tmx
Size
85.89 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
EUROPEJSKA WSPOLNOTA ENERGII ATOMOWEJ_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
586.92 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KONWENCJA KULTURALNA_ PL_BG_RU.xls.tmx
Size
40.72 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
CONRAD_LORD_JIM_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
1.24 MB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
GNU_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
670.05 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KARTA SPOLECZNA_ PL_BG_RU.xls.tmx
Size
358.65 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KONWENCJA O DZIEDZICTWIE ARCHITEKTONICZNYM__PL_BG_RU.xls.tmx
Size
99.67 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KONWENCJA O CYBERPRZESTEPCZOSCI_ PL_BG_RU.xls.tmx
Size
360.75 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KONWENCJA O EKSTRADYCJI_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
143.7 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KONWENCJA O PIECZY NAD DZIECKIEM_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
140.29 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KONWENCJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH__PL_BG_RU.xls.tmx
Size
120.56 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KONWENCJA O PRANIU PIENIиDZY PL_BG_RU.xls.tmx
Size
214.67 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KONWENCJA O POMOCY PRAWNEJ W SPRAWACH KARNYCH__PL_BG_RU.xls.tmx
Size
125.97 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KONWENCJA O SKAZANYCH_ PL_BG_RU.xls.tmx
Size
121.53 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KONWENCJA O TELEWIZJI_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
210.6 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
BULHAKOW_MISTRZ_I_MALGORZATA_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
1.53 MB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KONWENCJA PRZECIW HANDLOWI LUDZMI__PL_BG_RU.xls.tmx
Size
304.8 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KOWENCJA O OCHRONIE DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
95.41 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KONWENCJA ZAPOBIEGANIA TORTUROM_ PL_BG_RU.xls.tmx
Size
95.05 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KONWENCJA PRZECIW SEKSUALNEMU WYKORZYTYWANIU_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
290.86 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
MINKOV_CAR BEZSYNKO_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
47.58 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
MARKS_MANIFEST_PL_BG_RU_CZ_1.xls.tmx
Size
154.9 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KONWENCJA O UZNANIU KWALIFIKACJI _PL_BG_RU.xls.tmx
Size
208.18 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZЭOWIEKA_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
61.11 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
PROTOKOL DODATKOWY DO KONWENCJI O_EKSTRADYCJI_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
41.39 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KONWENCJA PRZECIW PRZEMOCY DOMOWEJ_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
402.92 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
MARKS_MANIFEST_PL_BG_RU_CZ_2.xls.tmx
Size
246.17 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
PROTOKрЭ DODATKOWY DO EUROPEJSKIEJ KONWENCJI O POMOCY PRAWNEJ W SPRAWACH KARNYCH PL_BG_RU.xls.tmx
Size
47.07 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
STANEW_LAKOMY NIEDНWIDEK_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
28.71 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
PROTOKOL_Z_KIOTO_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
293.58 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
STATUT RADY EUROPY_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
117.26 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
PROTOKрЭ POPRAWEK DO EUROPEJSKIEJ KONWENCJI O TELEWIZJI_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
162.15 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
SAINT-EXUPERY_MALY KSIAZE_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
549.25 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
WE_ARE_MORE_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
9.67 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
DOSTOJEWSKI_ZBRODNIA I KARA_CZ_I_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
3.62 MB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
WAGENSTEIN_PIECIOKSIAG_IZAAKA_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
2.35 MB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KAROL_MAY_WINNETOU_2_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
4.87 MB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
WELLS_WOJNA_SWIATOW_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
2.02 MB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
DUMAS_HRABIA MONTE CHRISTO_CZ2_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
5.02 MB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
ZEROMSKI_POPIOLY_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
1013.21 KB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
DUMAS_HRABIA MONTE CHRISTO_CZ3_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
5.14 MB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
NITZSCHE_ZARATHUSTRA_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
3.3 MB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
DUMAS_HRABIA MONTE CHRISTO_CZ1_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
5.34 MB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KAROL_MAY_WINNETOU_1_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
5.08 MB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
WAGENSTEIN_DALEKO_OD_TOLEDO_PL_BG_RU.xls.tmx
Size
2.54 MB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
TWAIN_TOM_SAWYER_PL-BG-RU.xls.tmx
Size
2.59 MB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI
Icon
Name
KAROL_MAY_WINNETOU_3_PL_BG_RUS.xls.tmx
Size
5.05 MB
Format
Unknown
Description
Unknown
 Download file VIEW CMDI