Files in this item
 Download all files in item (4.82 MB)

This item is
Publicly Available
and licensed under:
GNU LGPL 3.0
Icon
Name
domanska_krysia_1914.txt
Size
233.83 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
domanska_historia_1913.txt
Size
371.66 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
domanska_paziowie_1910.txt
Size
294.8 KB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
3.82 MB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-14 14:54:37.259616', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Jaccard', korpus: '/public-dspace/11321/72/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, GERUNDIUM i KUBLIK, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY i PRZYSŁÓWEK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, DWA WYRAZY, CZASOWNIK i RZECZOWNIK, PRZYSŁÓWEK ZŁOŻONY, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK, CZASOWNIK + PRZYIMEK + RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie + nieciągłość), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK (nieciągłość), GERUNDIUM i KUBLIK (nieciągłość), IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY i PRZYSŁÓWEK (nieciągłość), COŚ i PRZYMIOTNIK w gen. (nieciągłość), RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f (nieciągłość), RZECZOWNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), RZECZOWNIK i SIEBIE (nieciągłość), ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK (nieciągłość), LICZEBNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), DWA WYRAZY (nieciągłość), CZASOWNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (nieciągłość), CZASOWNIK + PRZYIMEK + RZECZOWNIK (nieciągłość), PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i RZECZOWNIK (nieciągłość), RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK (nieciągłość)'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
129.55 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-14 14:55:24.147006', funkcja dyspersji: 'TF-IDF', metoda rankingująca: 'Jaccard', korpus: '/public-dspace/11321/72/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie)'. Opis użytkownika: ''
 Download file