Files in this item
 Download all files in item (8.41 MB)

This item is
Publicly Available
and licensed under:
GNU LGPL 3.0
Icon
Name
sienkiewicz_quo_1896.txt
Size
1.14 MB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
sienkiewicz_rodzina_1894.txt
Size
1.4 MB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
sienkiewicz_ogniem_1884.txt
Size
1.63 MB
Format
Text file
Description
Unknown
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
1.2 MB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-14 14:22:34.547453', funkcja dyspersji: 'TF-IDF', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/92/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
1.21 MB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-14 14:28:59.016891', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/92/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie), BURKINOSTKA i RZECZOWNIK, COŚ i PRZYMIOTNIK w gen., RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f, RZECZOWNIK i RZECZOWNIK, RZECZOWNIK i SIEBIE, ZAIMEK 3. OS. w gen. i RZECZOWNIK, LICZEBNIK i RZECZOWNIK, PRZYMIOTNIK i RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK, RZECZOWNIK i PRZYIMEK i RZECZOWNIK'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
469.77 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-14 14:30:26.187180', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/92/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie)'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
7.81 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-14 14:31:09.392745', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/92/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK f'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
469.77 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-14 14:33:19.700098', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/92/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie)'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
469.77 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-14 14:34:49.936312', funkcja dyspersji: 'Brak lub korpus 1-plikowy', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/92/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie)'. Opis użytkownika: ''
 Download file
Icon
Name
wyniki.csv.zip
Size
457.89 KB
Format
application/zip
Description
Czas: '2015-04-14 14:55:53.997424', funkcja dyspersji: 'TF-IDF', metoda rankingująca: 'Vector Association Measure', korpus: '/public-dspace/11321/92/wlw_ccl.zip', relacje: 'RZECZOWNIK i PRZYMIOTNIK (uzgodnienie)'. Opis użytkownika: ''
 Download file