Anonimizer

Nazwa

Anonimizer – usuwanie wrażliwych danych z tekstu

Opis

Anonimizer to usługa umożliwiająca zanonimozowanie danych w tekście. Proces może odbywać się poprzez usunięcie danych, zastąpienie innymi lub zamianą na tagi.

Anonimizacja jest trwałym i nieodwracalnym usunięciem z tekstu danych osobowych, które umożliwiłyby identyfikację konkretnej fizycznej osoby.