Usługi i aplikacje badawcze CLARIN-PL

CLARIN-PL od początku działalności dostarcza naukowcom rozmaitych narzędzi i aplikacji badawczych. Część z nich jest wciąż rozwijana, również dzięki sugestiom naszych użytkowników. Ponieważ kolekcja narzędzi i zasobów jest już dość bogata, postanowiliśmy je uporządkować wg kilku kryteriów. Klikając w poniższe linki, przejdziesz do odpowiednio posortowanych baz wiedzy:

Podział według efektu jaki można osiągnąć dzięki naszym narzędziom i aplikacjom

Lista wszystkich narzędzi i aplikacji badawczych ułożonych wyłącznie w porządku alfabetycznym

Podział ze względu na stopień zaawansowania, zarówno użytkownika (trudność w obsłudze programów), jak i samego programu (stopień ich rozbudowania)

Można również bezpośrednio przejść do webserwisu. Jest to opcja sugerowana dla użytkowników, którzy wiedzą z której usługi chcą skorzystać, lub którzy znają już ofertę infrastruktury CLARIN-PL.