O nas

W skrócie

CLARIN-PL

CLARIN-PL to polskie konsorcjum naukowe, część Europejskiej Infrastruktury Badawczej CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure). Tworzy je sześć jednostek naukowych, w których powstają elektroniczne zasoby językowe i narzędzia do pracy z dużymi zbiorami tekstów w języku polskim. Infrastruktura ta służy naukowcom (głównie reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne) w prowadzeniu badań przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych. Korzystanie z oprogramowania i aparatury CLARIN jest bezpłatne a utrzymanie polskiego węzła infrastruktury – Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL przy Politechnice Wrocławskiej) finansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki Rzeczpospolitej Polskiej. Centrum koordynuje rozwój zasobów, narzędzi, zapewnia utrzymanie zaplecza technicznego oraz prowadzi działania na rzecz upowszechniania rozwiązań inżynierii języka w środowisku akademickim poprzez organizację warsztatów, konsultacji oraz redakcję materiałów szkoleniowych.

CLARIN ERIC

W 2012 roku powstała Europejska Infrastruktura Badawcza CLARIN ERIC. Jej celem jest dostarczenie obywatelom (szczególnie naukowcom, wykładowcom i studentom) wyspecjalizowanych zbiorów danych, wiedzy oraz możliwości technicznych do prowadzenia badań uwzględniających przetwarzanie wielkich ilości tekstów w językach naturalnych. Infrastruktura ta ma charakter rozproszony – oznacza to, że jej centra są rozsiane w różnych lokalizacjach, głównie na terenie Europy, ale również USA i RPA. (WIĘCEJ O CLARIN-ERIC)

Cel i misja CLARIN

CEL CLARIN

Priorytetowym celem CLARIN-PL jest dostarczenie polskim naukowcom wszelkich środków potrzebnych do prowadzenia badań wymagających wykorzystania metod przetwarzania dużych ilości tekstów. Nasza infrastruktura jest unikatowa na skalę światową, ponieważ powstała specjalnie z myślą o języku polskim i dostarcza autorskich rozwiązań zapewniających precyzyjne wyniki dla badań na tekstach sporządzonych w tym języku. 

MISJA CLARIN

Usługi sieci CLARIN są dostępne na otwartych licencjach dla naukowców z krajów tworzących konsorcjum CLARIN ERIC. Usługi nastawione są szczególnie na badaczy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych oraz wszystkich, którzy w swojej pracy posługują się dokumentami pisanymi oraz zapisem mowy w jakimkolwiek języku europejskim. CLARIN dostarcza naukowcom uniwersalnych narzędzi do analizy języka naturalnego oraz otwartego, publicznego archiwum zasobów językowych i materiałów źródłowych.

Struktura CLARIN-PL

Zarząd CLARIN ERIC i konsorcja narodowe

Jednostką zarządzającą CLARIN na poziomie europejskim jest konsorcjum państw o nazwie CLARIN ERIC, w którego skład wchodzą rządy poszczególnych krajów oraz organizacje międzyrządowe. Podstawowym zadaniem CLARIN ERIC jest budowa, koordynacja i zarządzanie infrastrukturą CLARIN.

Centra CLARIN – węzły wiedzy

Podstawowymi jednostkami tworzącymi strukturę CLARIN są centra świadczące jasno zdefiniowany zakres usług:

Struktura polskiego węzła – CLARIN-PL

W Polsce jednostką odpowiedzialną za realizację celów postawionych przed CLARIN ERIC jest Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL (Centrum typu B oraz K) zlokalizowane na Politechnice Wrocławskiej. Najważniejsza funkcja Centrum polega na utrzymywaniu i udostępnianiu narzędzi informatycznych (oprogramowania), zasobów danych oraz maszyn wyposażonych w odpowiednią moc obliczeniową. Powyższe elementy stanowią podstawową infrastrukturę konieczną do przetwarzania języka; składniki te są dostarczane i rozwijane przez Konsorcjum CLARIN-PL zrzeszające sześć jednostek naukowych: Instytut Podstaw Informatyki PAN, Uniwersytet Łódzki, Instytut Slawistyki PAN, Uniwersytet Wrocławski, Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych oraz Politechnikę Wrocławską – lidera projektu. 

Czym jest Europejska Infrastruktura Badawcza

Finansowanie

Projekt CLARIN uruchomiony został dzięki finansowemu wsparciu Komisji Europejskiej, a obecnie jest w całości finansowany przez kraje członkowskie konsorcjum. W przypadku Polski organem administracyjnym finansującym działalność Centrum Technologii Językowych CLARIN-PL jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Korzystanie z infrastruktury CLARIN jest bezpłatne dla celów naukowych i dydaktycznych.

Współpraca

Staramy się, by obsługa naszych narzędzi i aplikacji była możliwie prosta i intuicyjna. By ją ułatwić, organizujemy szkolenia, warsztaty, udzielamy również indywidualnych konsultacji – jeśli chcesz z nami porozmawiać, zachęcamy do kontaktu (link). Staramy się również rozwijać dokumentację zawierającą instrukcje, samouczki i opisy przykładowego wykorzystania infrastruktury. Zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, że nie zawsze nasza oferta trafia idealnie w potrzeby badaczy. Jeżeli nie jesteś pewien czy nasze usługi spełniają Twoje wymagania lub masz pomysł na rozszerzenie już istniejących funkcji – zapraszamy do kontaktu.

Podstawowym filarem naszej strategii rozwoju jest kontakt z użytkownikiem – staramy się monitorować wykorzystanie infrastruktury oraz diagnozować potrzeby, których do tej pory nie zauważaliśmy. Dzięki tym obserwacjom i sugestiom wiemy lepiej, w którą stronę mamy się rozwijać.

Zespół