Rada Programowa CLARIN-PL

Rada została powołana zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ma charakter doradczy. Jej zadaniem ma być wskazywanie nowych kierunków badań CLARIN-PL oraz ocena stanu bieżącego infrastruktury z perspektywy zastosowań w naukach humanistycznych i społecznych.

Skład Rady:

dr Grzegorz Bryda (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Marek Jeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński (Uniwersytet SWPS; Instytut Języka Polskiego PAN)

dr hab. Katarzyna Klessa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. dr hab. Joanna Kurczewska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski)

dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi, prof. UW (Instytut Psychologii PAN)

dr hab. Marek Troszyński, prof. IBL PAN (Instytut Badań Literackich PAN)

dr hab. Tomasz Wicherkiewicz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Warszawski)