Rada Programowa CLARIN-PL

Rada została powołana zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i ma charakter doradczy. Jej zadaniem ma być wskazywanie nowych kierunków badań CLARIN-PL oraz ocena stanu bieżącego infrastruktury z perspektywy zastosowań w naukach humanistycznych i społecznych.

Skład Rady:

dr Grzegorz Bryda

Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Dariusz Doliński

Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Marek Jeziński

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

prof. dr hab. Włodzimierz Gruszczyński

Uniwersytet SWPS; Instytut Języka Polskiego PAN

dr hab. Katarzyna Klessa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Joanna Kurczewska

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski

dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi

Instytut Psychologii PAN

dr hab. Marek Troszyński

Instytut Badań Literackich PAN

dr hab. Tomasz Wicherkiewicz, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński

Uniwersytet Warszawski