Kontakt i wsparcie

CLARIN-PL wspiera naukowców, wykładowców, nauczycieli, doktorantów oraz studentów w działalności badawczej i dydaktycznej mieszczącej się w obszarze humanistyki oraz nauk społecznych. Wspieramy szczególnie takie działania, które zakładają wykorzystanie danych w postaci tekstów sporządzonych w językach naturalnych skupiamy się na języku polskim, ale nie zapominamy o bogactwie lingwistycznego świata, który nas otacza mamy też doświadczenie w pracy z innymi językami. 

Zarówno korzystanie z usług i zasobów dostarczonych przez CLARIN-PL, jak też warsztaty, konsultacje, dostęp do materiałów szkoleniowych są bezpłatne, dzięki finansowaniu konsorcjum przez resort nauki polskiego Rządu (początkowo przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, później przez Ministerstwo Nauki i Edukacji). 

Wsparcie ze strony CLARIN-PL zawiera się w obszarach:

Tworzenie, utrzymanie i udostępnianie narzędzi/zasobów językowych

Zbieranie informacji o potrzebach użytkowników, dostosowywanie infrastruktury

Działalność szkoleniowa i promocyjna

Bieżąca pomoc w zakresie z korzystania technologii przetwarzania języka w badaniach

Pomoc w planowaniu badań

Poprzez wsparcie merytoryczne, techniczne i organizacyjne konsorcjum CLARIN-PL realizuje misję promowania wiedzy o możliwościach wykorzystania technologii maszynowego przetwarzania języka w obszarze nauk humanistycznych i społecznych

KONTAKT

W razie wszelkich pytań, sugestii lub pomysłów dotyczących współpracy, prosimy o kontakt:

koordynator konsorcjum naukowego CLARIN-PL dr hab. inż. Maciej Piasecki: maciej.piasecki@pwr.edu.pl

opiekun użytkowników dr Jan Wieczorek: jan.wieczorek@pwr.edu.pl

dyrektor techniczny mgr inż. Tomasz Naskręt: tomasz.naskret@pwr.edu.pl 

obsługa użytkowników biznesowych: biznes@clarin-pl.eu

Pytania dotyczące działania webserwisu ws.clarin-pl.eu należy kierować tu:

webserwisy@clarin-pl.eu

Adres korespondencyjny: 

Maciej Piasecki, pok. 4.19

ul. Łukasiewicza 5 

50-370 Wrocław

tel. 713204224