Stopień zaawansowania

Trudność użytkowania a stopień rozbudowania programu

Przedstawiona poniżej klasyfikacja zawiera zestawienie dwóch charakterystyk naszych programów: trudność w użytkowaniu, czyli wymagany stopień zaawansowania w technologii informatycznej oraz stopień rozbudowania danego programu, czyli jak bardzo jest on złożony. Proszę zauważyć, że rozbudowany program niekoniecznie musi być trudny w obsłudze i vice-versa – program będący narzędziem podstawowym nie musi być łatwy w obsłudze.

Nazwa

Opis

Stopień trudności
obsługi

Stopień rozbudowania programu

API usług CLARIN-PL

Interfejs Programowania Aplikacji WIĘCEJ

Proste narzędzie do klasyfikacji tekstów WIĘCEJ

dodać opis 

Porównywanie cech językowych korpusów WIĘCEJ

Kategorialny Parser Składniowo-Semantyczny WIĘCEJ

Baza najczęstszych połączeń wyrazów (PL/ANG) WIĘCEJ

System do zarządzanie korpusami tekstowymi w sieci WIĘCEJ

Narzędzie do wykrywania obcojęzycznych wtrąceń w tekście WIĘCEJ

dodać opis 

Narzędzie do tworzenia przeszukiwalnych korpusów języka polskiego WIĘCEJ

Narzędzie do przetwarzania tekstów literackich WIĘCEJ

Narzędzie do wydobywania z korpusów kolokacji wielowyrazowych oraz tworzenia słowników jednostek leksykalnych WIĘCEJ

dodać opis 

Usługi do przetwarzania mowy WIĘCEJ

dodać opis Narzędzia do rozpoznawania nazw własnych i wyrażeń temporalnych WIĘCEJ

dodać opis 

Wyszukiwarka polsko-angielskich anotowanych korpusów równoległych WIĘCEJ


Narzędzie analizy składniowej zdań w języku polskim WIĘCEJ

Zaimplementowana gramatyka LFG języka polskiego WIĘCEJ

Narzędzie do poprawy interpunkcji tekstu WIĘCEJ

Narzędzie do znajdowania słów kluczowych w tekście WIĘCEJ

Narzędzie do wyznaczania sentymentu krótkich fragmentów tekstu WIĘCEJ

dodać opis 

Prosty tager, parser i rozpoznawacz nazw własnych dla wielu języków WIĘCEJ

Narzędzie do rozpoznawania relacji przestrzennych w polskich tekstach WIĘCEJ

Poprawa pisowni w tekście WIĘCEJ

Wyszukiwarka danych konwersacyjnych WIĘCEJ

Narzędzie do streszczania tekstów WIĘCEJ

dodać opis 

Narzędzie do wydobywania terminów z korpusów WIĘCEJ

TF-IDF (z ang. TF – term frequency, IDF – inverse document frequency) jest narzędziem podstawowym, które wykorzystywane jest w bardziej złożonych aplikacjach (np. w WebSty) WIĘCEJ

dodać opis 

Narzędzie do modelowania tematycznego (topic modeling) WIĘCEJ

dodać opis 

dodać opis 

dodać opis 

Narzędzie do wyznaczania podobieństwa i grupowania tekstów WIĘCEJ

dodać opis 

Wersja desktopowej aplikacji Wordnetloom, służąca do przeglądania Słowosieci WIĘCEJ

Algorytm przetwarzania języka naturalnego WIĘCEJ

dodać opis 

Narzędzie do ujednoznacznienia znaczeń leksykalnych WIĘCEJ

Narzędzie do analizy wydźwięku emocjonalnego WIĘCEJ

Jak rozumieć oznaczenia w tabeli?

  • Trudność użytkowania
  • Stopień rozbudowania programu
Stopień zaawansowania

podstawowy (nie wymaga umiejętności programistycznych ani znajomości technologii NLP)

Stopień zaawansowania

narzędzie podstawowe (jedno ogniwo – wyspecjalizowane, zazwyczaj jednofunkcyjne)

Stopień zaawansowania

średni (nie wymaga umiejętności programistycznych, wymaga podstawowej znajomości terminologii i standardów NLP)

Stopień zaawansowania

aplikacja (konkretne zadanie badawcze do automatycznej analizy tekstu, często wielofunkcyjne)

Stopień zaawansowania

trudny (nie wymaga zaawansowanych umiejętności programistycznych, wymaga zaawansowanej znajomości i doświadczenia w zakresie NLP)

Stopień zaawansowania

baza danych (zgromadzone dane cyfrowe opisujące język, jego użycie lub przetwarzanie maszynowe)

Stopień zaawansowania

ekspercki (program przeznaczony dla deweloperów i informatyków)

Stopień zaawansowania

zbiór narzędzi (różne pojedyncze zadania dotyczące wspólnego tematu lub kanału komunikacyjnego)

Zestawienie to jest próbą wyjścia naprzeciw potrzebom użytkowników, którzy są świadomi swoich zdolności informatycznych, a którzy chcieliby samodzielnie korzystać z programów oferowanych w ramach infrastruktury CLARIN-PL. Jednocześnie należy pamiętać, że usługi i aplikacje umieszczone na webserwisie ws.clarin-pl.eu mają przyjazny użytkownikowi interfejs, który nieco ogranicza możliwości narzędzi. Ich pełne wykorzystanie lub dostosowanie do potrzeb użytkownika może wymagać pomocy dewelopera lub informatyka. Usługi na webserwisie należy traktować jako zaawansowane wersje demonstracyjne. Zachęcamy do kontaktowania się z nami w przypadku napotkania jakichkolwiek problemów. Bardzo chętnie wspomożemy!